Compacte stadsauto: Inleiding voor het onderwerp

Bij het gebruik van accessoires en bij het uitvoeren van aanpassingen, reparaties of technische wijzigingen aan uw wagen moeten de aanwijzingen en richtlijnen van ŠKODA AUTO in acht worden genomen.

De richtlijnen en aanwijzingen worden nageleefd in het belang van de verkeersveiligheid en de goede technische toestand van uw wagen.

ATTENTIE
 • Aanpassingen, reparaties en technische wijzigingen aan de wagen mogen alleen door een specialist worden uitgevoerd. Ondeskundig uitgevoerde werkzaamheden (inclusief ingrepen aan elektronische onderdelen en de bijbehorende software) kunnen storingen tot gevolg hebben - gevaar voor ongevallen en eventueel verhoogde slijtage van delen!
 • We raden u aan voor uw wagen alleen goedgekeurde originele ŠKODA accessoires en originele ŠKODA onderdelen te gebruiken. Hierbij is de betrouwbaarheid, de veiligheid en geschiktheid voor uw wagen gegarandeerd.
 • Geen producten gebruiken die niet door ŠKODA AUTO zijn goedgekeurd, hoewel het om producten kan gaan waarbij een rapport van een officiële technische keuringsdienst of van een overheidsinstantie is bijgevoegd.

  READ NEXT:

   Gebruik van de wagen en afwijkende weersomstandigheden

  Als de wagen in landen met sterk afwijkende weersomstandigheden wordt gebruikt, contact opnemen met een ŠKODA Partner. Die geeft advies of er bepaalde voorzorgsmaatregelen moeten worden genomen, om de volledige werking van de wagen te waarb

   Spoiler

  ATTENTIE Als uw nieuwe wagen is uitgerust met een originele spoiler op de voorbumper in combinatie met de spoiler op de achterklep, moeten de volgende aanwijzingen in acht worden genomen - anders bestaat gevaar voor ongevallen en zware

   Airbags

  ATTENTIE Aanpassingen, reparaties en technische wijzigingen die ondeskundig zijn uitgevoerd, kunnen schade en functiestoringen veroorzaken en de werking van het airbagsysteem negatief beïnvloeden - gevaar voor ongevallen en zw

  SEE MORE:

   Mistlampen met CORNER-functie

  De CORNER-functie schakelt de mistlamp aan de betreffende wagenzijde automatisch in (bv. bij het afslaan of indraaien) als aan de volgende voorwaarden is voldaan. Het knipperlicht is ingeschakeld resp. de voorwielen zijn sterk ingestuurd

   Afstandsbediening

  Afb. 160 Deksel verwijderen / batterij uitnemen De sleutelbaard uitklappen. Het batterijdeksel A " afb. 160 met de duim of met een platte schroevendraaier bij pijlen 1 losmaken. Bij de pijl 2 op de lege batterij drukken en een nieuwe