Compacte stadsauto: Airbags

ATTENTIE
 • Aanpassingen, reparaties en technische wijzigingen die ondeskundig zijn uitgevoerd, kunnen schade en functiestoringen veroorzaken en de werking van het airbagsysteem negatief beïnvloeden - gevaar voor ongevallen en zware verwondingen!
 • Een wijziging aan de wielophanging van de wagen inclusief het gebruik van niet toegelaten velg-bandcombinaties kan de werking van het airbagsysteem ongunstig beïnvloeden - gevaar voor ongevallen en dodelijke verwondingen!

 

ATTENTIE
 • Aan de delen van het airbagsysteem, aan de voorbumper en aan de carrosserie mag geen enkele verandering worden aangebracht.
 • Alle werkzaamheden aan het airbagsysteem evenals het in- en uitbouwen van onderdelen van het systeem vanwege andere reparatiewerkzaamheden (bv. het stuurwiel uitbouwen) mogen alleen door een specialist worden uitgevoerd.
 • Geen wijzigingen aanbrengen aan de afzonderlijke delen van het airbagsysteem - dit kan tot activering van een airbag leiden.
 • Als de airbag is geactiveerd, moet het airbagsysteem worden vervangen.

 

ATTENTIE Het airbagsysteem werkt met druksensoren die in de voorportieren zijn aangebracht. Daarom mogen zowel aan de portieren als aan de portierbekledingen geen aanpassingen (bv. inbouwen van extra luidsprekers) worden uitgevoerd. Daarbij ontstane beschadigingen kunnen de werking van het airbagsysteem negatief beïnvloeden - gevaar voor ongevallen en dodelijke verwondingen! Daarom de volgende aanwijzingen in acht nemen.
 • Alle werkzaamheden aan de voorportieren en de portierbekleding mogen alleen door een specialist worden uitgevoerd.
 • Nooit met verwijderde portierbekledingen of met openingen in de bekledingen rijden.

Rijden met aanhangwagen

De wagen is niet toegelaten voor het rijden met een aanhangwagen. Af fabriek wordt de wagen niet met een trekhaak uitgerust en er kan ook naderhand geen trekhaak worden ingebouwd.

ATTENTIE Nooit een trekhaak monteren.

  READ NEXT:

   Inleiding voor het onderwerp

  Regelmatige en deskundige verzorging is belangrijk voor het waardebehoud van uw wagen. Bij het gebruik van de verzorgingsmiddelen de gebruiksvoorschriften op de verpakking in acht nemen. Wij adviseren u de conserveringsmiddelen uit het originel

   Wassen van de wagen

  De beste bescherming van de wagen tegen schadelijke milieu-invloeden is de wagen is vaak te wassen. Hoe langer insectenresten, vogelpoep, wegenzout en andere agressieve afzettingen op de lak blijven zitten, des te schadelijker dit is. Hoge tempe

  SEE MORE:

   12 volt accu vervangen

  WAARSCHUWINGDe accu moet worden vervangen door een accu van exact dezelfde specificatie. De accu is aangebracht in de motorruimte.De accu verwijderen en installeren: Maak de moeren van de klemmen los. Verwijder de negatieve acc

   Inleiding voor het onderwerp

  Op het MAXI DOT-display (hierna display) wordt afhankelijk van de uitrusting informatie van de radio, van de multifunctie-indicatie, hulpsystemen en dergelijke weergegeven. De menu's met weergaven kunnen met de toetsen in de bedieningshendel