Compacte stadsauto: Gebruik van de wagen en afwijkende weersomstandigheden

Als de wagen in landen met sterk afwijkende weersomstandigheden wordt gebruikt, contact opnemen met een ŠKODA Partner. Die geeft advies of er bepaalde voorzorgsmaatregelen moeten worden genomen, om de volledige werking van de wagen te waarborgen en beschadigingen te voorkomen (bv. verversing van de koelvloeistof, vervanging van de accu en dergelijke).

ŠKODA Servicepartner

Alle ŠKODA Servicepartners werken volgens de aanwijzingen en richtlijnen van ŠKODA AUTO. Alle service- en reparatiewerkzaamheden worden hierdoor tijdig en vakkundig uitgevoerd. De richtlijnen en aanwijzingen worden nageleefd in het belang van de verkeersveiligheid en de goede technische toestand van uw wagen.

Wij adviseren daarom alle aanpassingen, reparaties en technische wijzigingen aan uw wagen door een ŠKODA Servicepartner te laten uitvoeren.

De originele ŠKODA onderdelen

Voor uw wagen adviseren wij het gebruik van originele ŠKODA onderdelen, omdat deze onderdelen door ŠKODA AUTO zijn goedgekeurd. Deze onderdelen voldoen volledig aan de ŠKODA AUTO voorschriften en zijn identiek aan de gebruikte onderdelen in de serieproductie.

ŠKODA AUTO staat garant voor de veiligheid, betrouwbaarheid en duurzaamheid van deze onderdelen.

De ŠKODA Servicepartners zijn conform de wettelijke voorschriften tot 2 jaar na verkoop aansprakelijk voor eventuele gebreken aan ŠKODA originele onderdelen, voor zover in het koopcontract niet iets anders is overeengekomen.

De originele ŠKODA accessoires

Als u uw wagen wilt uitrusten met accessoires dient u op het volgende te letten.

Wij adviseren voor uw wagen alleen ŠKODA originele accessoires te gebruiken.

ŠKODA AUTO staat garant voor de betrouwbaarheid, de veiligheid en de geschiktheid van deze accessoires voor uw wagen. Bij gebruik van andere producten kunnen we de betrouwbaarheid, veiligheid en geschiktheid voor uw wagen niet beoordelen - ook niet als een rapport van een officiële technische keuringsdienst of van een overheidsinstantie is bijgevoegd.

De ŠKODA Servicepartners zijn conform de wettelijke voorschriften tot 2 jaar na verkoop aansprakelijk voor eventuele gebreken aan ŠKODA originele accessoires, voor zover in het koopcontract niet iets anders is overeengekomen.

  READ NEXT:

   Spoiler

  ATTENTIE Als uw nieuwe wagen is uitgerust met een originele spoiler op de voorbumper in combinatie met de spoiler op de achterklep, moeten de volgende aanwijzingen in acht worden genomen - anders bestaat gevaar voor ongevallen en zware

   Airbags

  ATTENTIE Aanpassingen, reparaties en technische wijzigingen die ondeskundig zijn uitgevoerd, kunnen schade en functiestoringen veroorzaken en de werking van het airbagsysteem negatief beïnvloeden - gevaar voor ongevallen en zw

  SEE MORE:

   Apparaatbeschrijving - Swing

  Afb. 93 Overzicht apparaat: Swing Draaiknop voor het in- en uitschakelen van het apparaat, instellen van het volume Draaiknop voor oproepen en bevestigingen SD-kaartopening Kleuren touchscreen AUX-ingang - Menu Radio - Menu Media

   Passief antidiefstalsysteem

  Werking Het systeem voorkomt starten van de motor met behulp van een incorrect gecodeerde sleutel.Gecodeerde sleutels Wanneer u een sleutel verliest, kunt u bij een erkende dealer een vervangingssleutel aanschaffen. Geef, indien mogeli