Compacte stadsauto: Spoiler

ATTENTIE Als uw nieuwe wagen is uitgerust met een originele spoiler op de voorbumper in combinatie met de spoiler op de achterklep, moeten de volgende aanwijzingen in acht worden genomen - anders bestaat gevaar voor ongevallen en zware verwondingen!
 • De wagen die voorzien is van een spoiler op de voorbumper moet altijd zijn uitgerust met de bijbehorende spoiler op de achterklep.
 • Een originele spoiler op de voorbumper mag niet alleen of in combinatie met een ongeschikte spoiler op de achterklep worden gemonteerd.
 • Eventuele reparaties, het vervangen van, het toevoegen van of het verwijderen van spoilers adviseren wij met een ŠKODA Servicepartner te overleggen.
 • Ondeskundig uitgevoerde werkzaamheden aan de spoilers van uw wagen kunnen storingen in de werking tot gevolg hebben.

Componentenbescherming

Sommige elektronische onderdelen (bv. het instrumentenpaneel) zijn af fabriek met een componentenbescherming uitgerust. Deze zorgt voor een beperkte werking van deze componenten bij een niet-legitieme inbouw in een andere wagen (bv. na diefstal) of bij gebruik buiten de wagen.

  READ NEXT:

   Airbags

  ATTENTIE Aanpassingen, reparaties en technische wijzigingen die ondeskundig zijn uitgevoerd, kunnen schade en functiestoringen veroorzaken en de werking van het airbagsysteem negatief beïnvloeden - gevaar voor ongevallen en zw

   Inleiding voor het onderwerp

  Regelmatige en deskundige verzorging is belangrijk voor het waardebehoud van uw wagen. Bij het gebruik van de verzorgingsmiddelen de gebruiksvoorschriften op de verpakking in acht nemen. Wij adviseren u de conserveringsmiddelen uit het originel

  SEE MORE:

   Gloeilampen vervangen - 5-deurs

  WAARSCHUWINGSchakel de verlichting en het contact uit. Wanneer deze waarschuwing niet wordt opgevolgd, kan dit ernstig letsel tot gevolg hebben. Lampen kunnen heet worden. Laat de gloeilamp afkoelen voordat u deze verwijderd. H

   Opraken van de brandstof

  Wanneer de brandstoftank helemaal leeg raakt, kan dit schade aan de auto veroorzaken die niet onder de voertuiggarantie valt. Als de tank is leeggereden: Voeg minimaal 5L brandstof toe om de motor opnieuw te starten. Als de brandstoftank