Compacte stadsauto: Spoiler

ATTENTIE Als uw nieuwe wagen is uitgerust met een originele spoiler op de voorbumper in combinatie met de spoiler op de achterklep, moeten de volgende aanwijzingen in acht worden genomen - anders bestaat gevaar voor ongevallen en zware verwondingen!
 • De wagen die voorzien is van een spoiler op de voorbumper moet altijd zijn uitgerust met de bijbehorende spoiler op de achterklep.
 • Een originele spoiler op de voorbumper mag niet alleen of in combinatie met een ongeschikte spoiler op de achterklep worden gemonteerd.
 • Eventuele reparaties, het vervangen van, het toevoegen van of het verwijderen van spoilers adviseren wij met een ŠKODA Servicepartner te overleggen.
 • Ondeskundig uitgevoerde werkzaamheden aan de spoilers van uw wagen kunnen storingen in de werking tot gevolg hebben.

Componentenbescherming

Sommige elektronische onderdelen (bv. het instrumentenpaneel) zijn af fabriek met een componentenbescherming uitgerust. Deze zorgt voor een beperkte werking van deze componenten bij een niet-legitieme inbouw in een andere wagen (bv. na diefstal) of bij gebruik buiten de wagen.

  READ NEXT:

   Airbags

  ATTENTIE Aanpassingen, reparaties en technische wijzigingen die ondeskundig zijn uitgevoerd, kunnen schade en functiestoringen veroorzaken en de werking van het airbagsysteem negatief beïnvloeden - gevaar voor ongevallen en zw

   Inleiding voor het onderwerp

  Regelmatige en deskundige verzorging is belangrijk voor het waardebehoud van uw wagen. Bij het gebruik van de verzorgingsmiddelen de gebruiksvoorschriften op de verpakking in acht nemen. Wij adviseren u de conserveringsmiddelen uit het originel

  SEE MORE:

   Algemene aanwijzingen

  Inleiding voor het onderwerp In dit hoofdstuk van het instructieboekje vindt u belangrijke informatie met betrekking tot het thema passieve veiligheid. We hebben hier alles samengevat wat u bijvoorbeeld over veiligheidsgordels, airbags en het veil

   Cd

  Geldt voor Blues. Voor het aanbrengen een cd, met de bedrukte zijde naar boven, zo ver in de cd-opening schuiven, tot deze automatisch naar binnen wordt getrokken. Voor het uitwerpen de toets indrukken, de cd wordt naar buiten geschove