Compacte stadsauto: Afstand en dagen tot de eerstvolgende servicetermijn weergeven

Meldingen m.b.t. het aantal kilometers resp. dagen tot de volgende servicebeurt kunnen bij ingeschakeld contact op elk moment in het menupunt Service worden weergegeven, Menupunt Instellingen.

Servicemeldingen

Weergave op MAXI DOT-display Vóór het bereiken van de servicetermijn verschijnt op het display na het inschakelen van het contact een melding met betrekking tot het aantal kilometers resp. dagen tot de volgende servicebeurt.

Zodra de servicetermijn bereikt is, verschijnt op het display na het inschakelen van het contact een melding.

Weergave op segmentdisplay Vóór het bereiken van de servicetermijn wordt na het inschakelen van het contact op het display gedurende enkele seconden de tekst en het nog resterende aantal kilometers weergegeven.

Zodra de servicetermijn is bereikt, klinkt bij het inschakelen van het contact een akoestisch signaal en verschijnt gedurende enkele seconden de tekst .

  READ NEXT:

   Inleiding voor het onderwerp

  De wagen kan voorzien zijn van een centraal vergrendelingssysteem, waarmee alle portieren en de achterklep gelijktijdig kunnen worden ontgrendeld of vergrendeld. Het ontgrendelen van de wagen met centraal vergrendelingssysteem wordt weergegeve

  SEE MORE:

   Wassen van de wagen

  De beste bescherming van de wagen tegen schadelijke milieu-invloeden is de wagen is vaak te wassen. Hoe langer insectenresten, vogelpoep, wegenzout en andere agressieve afzettingen op de lak blijven zitten, des te schadelijker dit is. Hoge tempe

   Bediening van het informatiesysteem

  Afb. 26 Toetsen op de bedieningshendel Bediening van de multifunctie-indicatie Drukken (boven of onder) - Indicaties kiezen / waarden instellen Drukken - Indicatie weergeven/bevestigen Bediening van het MAXI DOT-display Drukken (bove