Compacte stadsauto: Afstand en dagen tot de eerstvolgende servicetermijn weergeven

Meldingen m.b.t. het aantal kilometers resp. dagen tot de volgende servicebeurt kunnen bij ingeschakeld contact op elk moment in het menupunt Service worden weergegeven, Menupunt Instellingen.

Servicemeldingen

Weergave op MAXI DOT-display Vóór het bereiken van de servicetermijn verschijnt op het display na het inschakelen van het contact een melding met betrekking tot het aantal kilometers resp. dagen tot de volgende servicebeurt.

Zodra de servicetermijn bereikt is, verschijnt op het display na het inschakelen van het contact een melding.

Weergave op segmentdisplay Vóór het bereiken van de servicetermijn wordt na het inschakelen van het contact op het display gedurende enkele seconden de tekst en het nog resterende aantal kilometers weergegeven.

Zodra de servicetermijn is bereikt, klinkt bij het inschakelen van het contact een akoestisch signaal en verschijnt gedurende enkele seconden de tekst .

  READ NEXT:

   Inleiding voor het onderwerp

  De wagen kan voorzien zijn van een centraal vergrendelingssysteem, waarmee alle portieren en de achterklep gelijktijdig kunnen worden ontgrendeld of vergrendeld. Het ontgrendelen van de wagen met centraal vergrendelingssysteem wordt weergegeve

  SEE MORE:

   Alle MyKeys wissen

  Schakel het contact in met behulp van een admin-sleutel. Verkrijg toegang tot het hoofdmenu via het informatiedisplay. Selecteer MyKey en druk op OK. Scroll naar Alles wissen en druk opop de knop OK. Houd OK ingedrukt tot er een bericht

   SD-kaart

  Afb. 107 SD-kaart erin schuiven De SD-kaart in pijlrichting (met de afgesneden hoek naar boven gericht) in de sleuf schuiven, tot deze "vergrendelt" " afb. 107. Geldt voor Swing: Voor het verwijderen de toets Bron veilig