Compacte stadsauto: Inleiding voor het onderwerp

De wagen kan voorzien zijn van een centraal vergrendelingssysteem, waarmee alle portieren en de achterklep gelijktijdig kunnen worden ontgrendeld of vergrendeld.

Het ontgrendelen van de wagen met centraal vergrendelingssysteem wordt weergegeven door het tweemaal knipperen van de knipperlichten.

Als de wagen wordt ontgrendeld en daarna binnen 30 seconden er geen portier of de achterklep wordt geopend, wordt de wagen automatisch weer vergrendeld.

Het vergrendelen van de wagen met centraal vergrendelingssysteem wordt weergegeven door het eenmaal knipperen van de knipperlichten.

Als het bestuurdersportier geopend is, kan de wagen niet worden vergrendeld.

Als er bij het vergrendelen van de wagen enkele portieren of de achterklep niet gesloten zijn, knipperen de knipperlichten pas na het sluiten.

Automatisch vergrendelen/ontgrendelen van een wagen met centraal vergrendelingssysteem Met deze functie kunnen alle portieren en de achterklep vanaf een snelheid van 15 km/h worden vergrendeld. Het openen van de portieren en de achterklep van buitenaf is dan niet mogelijk.

Het opnieuw automatisch ontgrendelen van alle portieren en de achterklep gebeurt bij het eruit trekken van de contactsleutel of bij het openen van een willekeurig portier.

ATTENTIE
 • Bij het verlaten van de wagen de sleutel nooit in de wagen achterlaten.

  Onbevoegde personen (bv. kinderen) zouden de wagen kunnen vergrendelen, het contact kunnen inschakelen of de motor kunnen starten - gevaar voor verwondingen en ongevallen!

 • Bij het verlaten van de wagen nooit personen, die niet volledig zelfstandig zijn, bijvoorbeeld kinderen, zonder toezicht in de wagen achterlaten. Deze personen zouden mogelijkerwijze niet in staat zijn, de wagen zelfstandig te verlaten of zichzelf te redden. Bij bijzonder hoge of bijzonder lage temperaturen bestaat er levensgevaar!

 

VOORZICHTIG
 • Elke sleutel bevat elektronische componenten; u dient de sleutels dan ook tegen vocht en harde schokken te beschermen.
 • De groef in de sleutel schoon houden. Verontreinigingen (textielvezels, stof en dergelijke) kunnen de werking van de slotcilinder, het contactslot en dergelijke negatief beïnvloeden.

  READ NEXT:

   Met de sleutel via de slotcilinder ontgrendelen/vergrendelen

  Afb. 28 Linker wagenzijde: Sleutelbewegingen voor het ont- en vergrendelen De wagen met de sleutel ontgrendelen/vergrendelen " afb. 28 Wagen ontgrendelen Wagen vergrendelen Met de afstandsbediening ontgrendelen/vergrendelen Afb. 29 Sleut

   Wagen met de slotgreep ontgrendelen/vergrendelen

  Afb. 30 Slotgreep Bij wagens zonder centrale vergrendeling kunt u de portieren die niet zijn voorzien van een slotcilinder van binnenuit met de slotgreep vergrendelen en ontgrendelen. Om het portier te vergrendelen de slotgreep in pijlr

   Safebeveiliging

  De safebeveiliging voorkomt dat de portieren van binnenuit kunnen worden geopend. Daardoor wordt een mogelijke inbraakpoging in de wagen bemoeilijkt. Inschakelen De safebeveiliging wordt ingeschakeld als de wagen van buitenaf wordt vergrendeld

  SEE MORE:

   Inleiding voor het onderwerp

  De in dit hoofdstuk vermelde informatie heeft betrekking op de radio Swing en Blues, voor zover niet anders vermeld. ATTENTIE Gebruik het apparaat alleen als u uw wagen volledig onder controle hebt - anders bestaat gevaar voor ongevall

   Brandstofafsluiter

  WAARSCHUWINGAls brandstoflekken na een aanrijding niet worden geïnspecteerd en zo nodig gerepareerd, kan het risico van brand en ernstig letsel toenemen. Ford Motor Company raadt aan het brandstofsysteem na een aanrijding te