Compacte stadsauto: Met de sleutel via de slotcilinder ontgrendelen/vergrendelen

Afb. 28
Afb. 28 Linker wagenzijde: Sleutelbewegingen voor het ont- en vergrendelen

De wagen met de sleutel ontgrendelen/vergrendelen " afb. 28

Wagen ontgrendelen

Wagen vergrendelen

Met de afstandsbediening ontgrendelen/vergrendelen

Afb. 29
Afb. 29 Sleutel met uitklapbare sleutelbaard

Beschrijving van de sleutel " afb. 29

  Ontgrendelingsknop

Vergrendelingsknop

Knop voor de ontgrendeling van de achterklep

 1. Vergrendelingsknop voor het uitklappen/inklappen van de sleutelbaard
 2. Controlelampje voor de batterijstatus - als de batterij leeg is, knippert na het indrukken van een knop op de sleutel het controlelampje niet

Achterklep ontgrendelen/gedeeltelijk openen Door het indrukken van de knop wordt de achterklep ontgrendeld.

Door het vasthouden van de knop wordt de achterklep ontgrendeld en uit het slot gedrukt (gedeeltelijk geopend).

Als de achterklep met de knop wordt ontgrendeld, dan wordt de klep na het sluiten automatisch vergrendeld. De tijd na afloop waarvan de klep wordt vergrendeld, kan worden ingesteld.

VOORZICHTIG
 • De werking van de afstandsbediening kan door interferentie van zenders in de buurt van de wagen worden gestoord.
 • Het bereik van de afstandsbediening bedraagt ongeveer 30 m. Als de centrale vergrendeling alleen vanaf een afstand van minder dan 3 m op de afstandsbediening reageert, moet de batterij worden vervangen.

  READ NEXT:

   Wagen met de slotgreep ontgrendelen/vergrendelen

  Afb. 30 Slotgreep Bij wagens zonder centrale vergrendeling kunt u de portieren die niet zijn voorzien van een slotcilinder van binnenuit met de slotgreep vergrendelen en ontgrendelen. Om het portier te vergrendelen de slotgreep in pijlr

   Safebeveiliging

  De safebeveiliging voorkomt dat de portieren van binnenuit kunnen worden geopend. Daardoor wordt een mogelijke inbraakpoging in de wagen bemoeilijkt. Inschakelen De safebeveiliging wordt ingeschakeld als de wagen van buitenaf wordt vergrendeld

   Portier openen/sluiten

  Afb. 32 Portiergreep/slotgreep Om het portier van buitenaf te openen, de wagen ontgrendelen en in pijlrichting aan de portiergreep A trekken " afb. 32. Om het portier van binnenuit te openen, aan de portiergreep B trekken en het port

  SEE MORE:

   Remvloeistof

  Afb. 143 Remvloeistofreservoir De remvloeistof onder de volgende omstandigheden controleren. De wagen staat op een horizontale ondergrond. De motor is afgezet. Remvloeistofpeil controleren - het remvloeistofpeil moet tussen de markerin

   Motorolie controleren

  WAARSCHUWINGGebruik geen additieven of andere smeermiddelen. Onder bepaalde omstandigheden kunnen ze de motor beschadigen en dit wordt niet gedekt door de garantie. Lege reservoirs van motorolie mogen niet worden weggegooid bij