Compacte stadsauto: Loodvrije benzine

Aan de binnenzijde van de tankklep staat de voor de wagen voorgeschreven brandstof vermeld " afb. 134 .

De wagen alleen gebruiken met loodvrije benzine gebruiken, die maximaal 10% bioethanol (E10) bevat.

Loodvrije benzine moet voldoen aan de Europese norm EN 228 (in Duitsland DIN 51626-1 resp. E10 voor loodvrije benzine met octaangetal 95 en 91).

Voorgeschreven benzine 95 RON Alleen benzine tanken van minimaal 95 RON.

In noodgevallen kan benzine van 91, 92 of 93 RON worden gebruikt (gering vermogensverlies, licht verhoogd brandstofverbruik).

VOORZICHTIG De volgende aanwijzingen in acht nemen, anders bestaat gevaar voor motorschade en beschadiging van het uitlaatsysteem.
 • Wanneer benzine wordt gebruikt met een lager octaangetal dan voorgeschreven, dan de rit alleen voortzetten met gemiddelde toerentallen en een minimale motorbelasting. Zo snel mogelijk weer benzine met het voorgeschreven octaangetal tanken.
 • Benzine met een octaangetal lager dan 91 mag zelfs in noodgevallen niet worden gebruikt!
 • Als u per ongeluk een andere brandstof dan loodvrije benzine volgens bovengenoemde normen (bijvoorbeeld gelode benzine) hebt getankt, de motor niet starten of het contact inschakelen.

 

VOORZICHTIG Benzinetoevoegingen (additieven)
 • De loodvrije benzine volgens de aangegeven normen voldoet aan alle voorwaarden voor een probleemloos draaien van de motor. Daarom adviseren wij geen brandstoftoevoegingen (additieven) aan de benzine toe te voegen - gevaar voor motorschade of beschadiging van het uitlaatsysteem.
 • De volgende additieven en toevoegingen mogen niet worden gebruikt - gevaar voor motorschade en beschadiging van het uitlaatsysteem.!
 • Toevoegingen met metaaldeeltjes (metaalhoudende additieven), in het bijzonder met mangaan en ijzer.
 • Brandstoffen met metaaldeeltjes (bv. LRP - lead replacement petrol).

Let op

 • Loodvrije benzine met een hoger octaangetal dan voorgeschreven kan zonder beperkingen worden gebruikt.
 • Bij wagens waarvoor benzine van minimaal 95 RON wordt voorgeschreven, kan het gebruik van benzine hoger dan 95 RON voor een vermogenstoename en een lager brandstofverbruik zorgen.

  READ NEXT:

   CNG (gecomprimeerd aardgas) tanken

  Afb. 136 Vulopening voor het tanken van aardgas De bediening bij de diverse aardgastankinstallaties kan verschillend zijn. Bij het tanken van aardgas bij een u onbekende tankinstallatie moet u de daar aanwezige instructies volgen of het tank

   CNG

  Afb. 137 Plaats van de CNG-sticker / CNG-sticker Een G-TEC-wagen kan op CNG en benzine rijden. Plaats van de CNG-sticker bij aardgaswagens " afb. 137. Automatisch omschakelen van rijden op aardgas naar rijden op benzine - het automatisch

  SEE MORE:

   Mappen-/titellijst

  Afb. 104 Map-/titellijst: Swing/Blues Map-/titellijst " afb. 104 Map van de audiobron Selecteren van de audiobron Wisselen naar de bovenliggende map Weergave-opties Sluiten van het actuele menu Actueel weergegeven map/titel / gestopte map

   Systeembeschrijving

  Afb. 8 Inbouwplaatsen van de airbags Inbouwplaatsen van de airbags " afb. 8 Voorairbags Zij-airbags voor Head-thorax Voorairbags - Bij het contact met de volledig opgeblazen airbag wordt de voorwaartse beweging van de bestuurder en de