Volkswagen up, Skoda Citigo - Instructieboekje (2011-2024): Productaansprakelijkheid en ŠKODA garantie voor nieuwe wagens

Volkswagen up, Skoda Citigo - Instructieboekje (2011-2024) / Productaansprakelijkheid en ŠKODA garantie voor nieuwe wagens

Productaansprakelijkheid

Uw ŠKODA Partner is als verkopende partij conform de wettelijke voorschriften en het koopcontract aansprakelijk voor gebreken aan uw nieuwe ŠKODA, aan ŠKODA originele onderdelen en aan ŠKODA originele accessoires.

ŠKODA garantie voor nieuwe wagens

Naast de aansprakelijkheid voor het product biedt de firma ŠKODA AUTO u de ŠKODA garantie voor nieuwe wagens (hierna "ŠKODA garantie" genoemd).

Hiervoor gelden de hierna beschreven voorwaarden.

Binnen het kader van de ŠKODA garantie garandeert de firma ŠKODA AUTO het volgende.

 • Kosteloze reparatie van defecten door een gebrek aan uw wagen die binnen twee jaar na begin van de ŠKODA garantie aan uw wagen optreden.
 • Kosteloze reparatie van defecten door een gebrek aan de lak van uw wagen die binnen drie jaar na begin van de ŠKODA garantie aan uw wagen optreden.
 • Kosteloze reparatie van carrosserieschade door doorroesten die binnen 12 jaar na begin van de garantie aan uw wagen optreedt. Onder doorroesten wordt binnen de ŠKODA garantie uitsluitend het doorroesten van carrosseriedelen van binnenuit verstaan.

Het begin van de garantie is de dag, waarop de eerste koper de nieuw gekochte wagen door de ŠKODA Partner krijgt overhandigd1). Deze datum moet door de ŠKODA Partner in het instructieboekje van de wagen bij " Documentatie van de aflevering van de wagen worden genoteerd.

De reparatie van de wagen kan plaatsvinden door vervanging of reparatie van het defecte onderdeel. Vervangen onderdelen worden eigendom van de ŠKODA Servicepartner.

Verdere aanspraken kunnen niet aan de ŠKODA garantie worden ontleend. In het bijzonder kan geen aanspraak worden gemaakt op de levering van een vervangend product, op ontbinding van de koopovereenkomst, op een vervangende wagen gedurende de duur van de reparatie of op een schadevergoeding.

1) Afhankelijk van de eisen van de algemeen geldende landspecifieke voorschriften kan in plaats van de datum van aflevering van de wagen de datum van de 1e kentekenregistratie zijn vermeld.

De ŠKODA garantie is geldig bij elke willekeurige ŠKODA Servicepartner.

Het tijdig en vakkundig uitvoeren van alle voorgeschreven servicewerkzaamheden volgens de voorschriften van de firma ŠKODA AUTO vormt een voorwaarde om aanspraak te kunnen maken op de ŠKODA garantie. In geval van aanspraken op de ŠKODA garantie dient te kunnen worden aangetoond dat alle voorgeschreven servicewerkzaamheden tijdig en vakkundig volgens de voorschriften van de firma ŠKODA AUTO zijn uitgevoerd. In geval van niet of niet conform de voorschriften van de firma ŠKODA AUTO uitgevoerde servicewerkzaamheden blijven evenwel garantie-aanspraken bestaan indien u kunt aantonen dat het defect niet is ontstaan door het niet of niet conform de voorschriften van de firma ŠKODA AUTO uitvoeren van de servicewerkzaamheden.

Natuurlijke slijtage van uw wagen valt niet onder de ŠKODA garantie. Onder de ŠKODA garantie vallen ook geen defecten aan naderhand gemonteerde onderdelen evenals defecten aan de wagen die hierdoor zijn veroorzaakt. Hetzelfde geldt voor accessoires die niet af fabriek zijn ingebouwd en/of zijn geleverd.

Eveneens bestaan geen garantie-aanspraken indien het defect door een van de volgende oorzaken is ontstaan.

 • Ongeoorloofd gebruik, ondeskundige behandeling (bijvoorbeeld bij autosportevenementen of overbelading), ondeskundige verzorging en onderhoud of ongeoorloofde veranderingen aan de wagen.
 • Het niet opvolgen van de voorschriften in het instructieboekje resp. in andere af fabriek geleverde handleidingen.
 • Invloeden van buitenaf (bijvoorbeeld een ongeval, hagel, overstroming enz.).
 • Aan of in de wagen zijn onderdelen gemonteerd waarvan het gebruik door ŠKODA AUTO niet is vrijgegeven of waardoor de wagen op een door ŠKODA AUTO niet goedgekeurde wijze is veranderd (bv. tuning).
 • Een niet tijdig bij een specialist gemeld defect of een defect dat niet vakkundig is verholpen.

De bewijsvoering van het ontbrekende oorzakelijk verband ligt bij de klant.

Door de ŠKODA garantie worden de wettelijke rechten van de koper aangaande de aansprakelijkheid van de verkoper voor gebreken en mogelijke aanspraken uit de productaansprakelijkheidswetgeving niet beperkt.

Mobiliteitsgarantie

De mobiliteitsgarantie staat voor een gevoel van zekerheid.

Indien u onderweg onverhoopt met pech blijft staan, kunt u door de mobiliteitsgarantie toch uw reis voortzetten. Tot de mobiliteitsgarantie behoren: Pechhulp ter plaatse en het afslepen naar de ŠKODA Servicepartner, telefonische technische ondersteuning resp. herstel ter plaatse.

Indien de reparatie van uw wagen niet op dezelfde dag kan plaatsvinden, kan de ŠKODA Servicepartner zo nodig voor aanvullend vervoer zorgen (bus, trein en dergelijke) of een vervangende wagen voor u klaarzetten.

Uw ŠKODA Partner kan u meer vertellen over de algemene voorwaarden van de mobiliteitsgarantie. Hij kan u eveneens de gedetailleerde voorwaarden van de mobiliteitsgarantie met betrekking tot uw wagen mededelen. Indien voor uw wagen geen mobiliteitsgarantie geldt, informeert u dan bij een ŠKODA Servicepartner naar de mogelijkheden.

Optionele ŠKODA garantieverlenging

Indien u bij aanschaf van uw nieuwe wagen een ŠKODA garantieverlenging heeft aangeschaft, wordt hiermee de 2-jarige ŠKODA garantie aangaande de kosteloze uitvoering van alle garantiereparaties verlengd tot de door u gekozen duur resp. tot het bereiken van het gekozen kilometrage, afhankelijk van wat het eerst wordt bereikt.

De beschreven lakgarantie en de garantie tegen doorroesten blijven door de ŠKODA garantieverlenging ongewijzigd.

De ŠKODA garantieverlenging geldt niet voor folies aan binnen- en buitenzijde.

Meer gedetailleerde informatie over de ŠKODA garantieverlenging is te verkrijgen bij uw ŠKODA Partner.

Let op: De ŠKODA garantieverlenging is alleen in enkele landen verkrijgbaar.

  READ NEXT:

   Radio-apparatuur - informatie over richtlijn 2014/53/EU

  Afb. 1 ŠKODA-internetpagina's Uw wagen beschikt over diverse radio-apparatuur. De fabrikanten van deze apparatuur verklaren dat deze apparatuur voldoet aan de voorschriften conform richtlijn 2014/53/EU. Voor de weergave van de confor

   Over dit instructieboekje

  Inleidende informatie

   Algemeen

  Dit instructieboekje aandachtig doorlezen, omdat dit een voorwaarde vormt voor een juiste bediening van de wagen. Bij het gebruik van de wagen dienen altijd de algemeen geldende landspecifieke wettelijke bepalingen (bv. voor het vervoer van kind

  SEE MORE:

   Teller voor afgelegde afstand

  Afb. 24 Teller voor de afgelegde afstand Displayweergave " afb. 24 MAXI DOT-display - Teller voor de afgelegde afstand sinds de laatste keer terugzetten (trip) Segmentdisplay - Teller voor de afgelegde afstand sinds de laatste keer

   Akoestische waarschuwingssignalen en -indicaties

  Portier open Klinkt als de auto sneller rijdt dan een vooraf ingestelde limiet en een van de portieren open staat.Koplampen ingeschakeld Klinkt wanneer u de sleutel in het contact op uit zet en het bestuurdersportier opent en de kop