Compacte stadsauto: CNG (gecomprimeerd aardgas) tanken

Afb. 136 Vulopening voor het tanken van aardgas
Afb. 136 Vulopening voor het tanken van aardgas

De bediening bij de diverse aardgastankinstallaties kan verschillend zijn. Bij het tanken van aardgas bij een u onbekende tankinstallatie moet u de daar aanwezige instructies volgen of het tanken door het personeel van het tankstation laten uitvoeren.

Tankprocedure

 • Het contact uitschakelen.
 • De tankklep openen.
 • De dop A " afb. 136 in pijlrichting verwijderen en de vulkoppeling van de tankinstallatie op de vulopening B aanbrengen.

De brandstoftank is vol als de compressor van de tankinstallatie automatisch uitschakelt.

 • Controleren of de afdichtring C " afb. 136 in de vulopening B is blijven zitten.

  Als de afdichtring op de vulkoppeling is geschoven, dan moet hij weer in de vulopening worden aangebracht.

 • De dop A op de vulopening aanbrengen en de tankklep sluiten tot deze correct is vergrendeld.

De aardgas-tankinstallaties beschikken over een bescherming tegen overvullen die afhankelijk is van de buitentemperatuur. Bij zeer hoge buitentemperaturen kan het voorkomen dat de aardgastank eventueel niet volledig kan worden volgetankt.

Wanneer de wagen direct na het tanken is geparkeerd, kan de wijzer van de gasvoorraadmeter bij het starten mogelijk niet exact hetzelfde peil aangeven als direct na het tanken. Dit betreft geen lekkage in het systeem, maar een drukdaling veroorzaakt door de afkoeling van het gas in de aardgastank na het tanken.

De maximale levensduur van de aardgastank bedraagt 20 jaar.

De inhoud van de aardgastank bedraagt ongeveer 11 kg, waarvan 1,5 kg reserve.

De inhoud van de benzinetank bedraagt ongeveer 10 liter, waarvan 5 liter reserve.

ATTENTIE
 • Aardgas is zeer explosief en zeer brandgevaarlijk.
 • Tijdens het tanken nooit in de wagen stappen. Wanneer in uitzonderingsgevallen in de wagen moet worden gestapt, het portier sluiten en daarbij een metalen oppervlak aanraken voordat de vulkoppeling weer wordt aangeraakt.

  Anders kunnen elektrostatische ontladingen optreden - brandgevaar!

 

VOORZICHTIG LNG (Liquefied Natural Gas), LPG (Liquefied Petroleum Gas) en Hythan (mengsel van waterstof en methaan) mogen niet worden gebruikt - gevaar voor motorschade en beschadiging van het uitlaatsysteem.

Let op Tijdens het tanken treden geluiden op, deze zijn echter geen reden om u zorgen te maken. Bij onzekerheid de hulp inroepen van het personeel van het tankstation.

  READ NEXT:

   CNG

  Afb. 137 Plaats van de CNG-sticker / CNG-sticker Een G-TEC-wagen kan op CNG en benzine rijden. Plaats van de CNG-sticker bij aardgaswagens " afb. 137. Automatisch omschakelen van rijden op aardgas naar rijden op benzine - het automatisch

   Inleiding voor het onderwerp

  ATTENTIE De motor nooit met extra dempingsmateriaal (bijvoorbeeld een deken) afdekken - brandgevaar!   ATTENTIE Bij werkzaamheden in de motorruimte de volgende instructies in acht nemen - gevaar voor verwondingen of brand.

  SEE MORE:

   Bluetooth-apparaten

  Dit menu biedt toegang tot uw Bluetooth-apparaten. Gebruik de pijltoetsen om door de menu-opties te scrollen. Via het menu kunt u apparaten toevoegen, verbinden en verwijderen en een mobiele telefoon als primaire telefoon instell

   Specificatie-overzicht zekeringen

  Mogelijk is uw auto niet uitgerust met alle functies die in de tabellen met zekeringen worden vermeld. Deze informatie beschrijft alle zekeringen voor alle beschikbare voertuigmodellen. Zekeringkast motorruimte