Compacte stadsauto: Nummers van CD herhalen

Met SYNC

Druk op functietoets 1.

N.B.: Wanneer een MP3 of WMA cd wordt afgespeeld, kunt u het systeem het huidige nummer of alle nummers in de huidige map laten herhalen. Druk op toets 1 om te wisselen tussen deze opties.

Zonder SYNC

 1. Druk meermaals op de knop MENU totdat HERHALEN wordt weergegeven.
 2. Gebruik de pijltoetsen om te bladeren.
 3. Druk op de knop OK om te bevestigen.
Wanneer een MP3- of WMA-CD wordt afgespeeld , bestaan de opties uit HERHALEN van het nummer of herhalen van alle nummers in de map.

Nummers op CD zoeken

Met behulp van de functie SCAN kunt u elk nummer ongeveer vijf seconden lang beluisteren.

Er zijn verschillende scanmodi mogelijk, afhankelijk van het type CD dat wordt afgespeeld.

Met SYNC

Druk op functietoets 3.

N.B.: Wanneer een MP3-cd wordt afgespeeld, kunt u het systeem nummers in willekeurige volgorde laten afspelen voor de volledige cd of in de huidige map. Druk op toets 3 om te wisselen tussen deze opties.

Zonder SYNC

 1. Druk op de knop MENU en selecteer de modus CD.
 1. Selecteer SCAN. Hiermee kan de functie in- of uitgeschakeld worden.
N.B.: Wanneer een MP3- of WMA-CD wordt afgespeeld , bestaan de opties uit SCAN voor de CD of alleen de nummers in de map.
 1. Druk op de toets OK om de scan-modus te stoppen.
MP3- en WMA-bestanden afspelen

MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3) of WMA (Windows media audio) is een standaard technologie en format voor het comprimeren van audiodata. Hierdoor is een efficiënter gebruik van de media mogelijk.

U kunt MP3-bestanden op CD-ROM's, CD-R's en CD-RW's afspelen. De CD moet voldoen aan ISO 9660 niveau 1 of niveau 2 format, of Joliet of Romeo in het gedecomprimeerde format. U kunt ook een CD gebruiken die in multi session is opgenomen.

ISO 9660 Format

Dit is de meest algemene internationale standaard voor het logische format van bestanden en mappen op een CD-ROM.

Er zijn een aantal specificatieniveaus. In Niveau 1 moeten bestandsnamen in het formaat 8.3 zijn (niet meer dan acht tekens in de naam, niet meer dan drie tekens in de extensie MP3 en WMA) en in hoofdletters.

De namen van mappen mogen niet meer dan acht tekens bevatten. Er kunnen niet meer dan acht mapniveaus (bomen) zijn. Bij niveau 2 specificaties mogen namen 31 tekens bevatten.

Elke map kan maximaal acht bomen bevatten.

Denk aan deze beperkingen voor Joliet of Romeo in het geëxpandeerde format wanneer u de software voor uw CD-brander configureert.

Multi Session

Met deze manier van opname kunt u gegevens toevoegen met de methode onmiddellijk traceren.

Conventionele CD's beginnen met een CD-regelgebied waarvan het begin lead-in wordt genoemd en het einde lead-out. Een multi session CD is een CD met meerdere sessies, met elk een segment van lead-in tot lead-out, dat als één sessie wordt gezien.

CD-Extra: het format dat audio nummers (audio CD data) als tracks op sessie 1, en data als tracks op sessie 2 opneemt.

Gemengde cd: In dit formaat worden gegevens opgeslagen als nummer 1 en wordt audio (gegevens van audio-cd) opgeslagen als nummer 2.

Bestandsformaten

Bij andere formaten dan ISO 9660 niveau 1 en niveau 2, is het mogelijk dat de namen van mappen of bestanden niet correct worden weergegeven.

Zorg ervoor dat u de bestandsextensie MP3 of WMA aan de bestandsnaam toevoegt.

Als u de extensie MP3 of WMA toevoegt aan een ander bestand dan MP3 of WMA, kan de eenheid het bestand niet correct herkennen en genereert het willekeurig geluid dat uw luidsprekers kan beschadigen.

De volgende CD's hebben een langere starttijd bij het afspelen.
 • Een CD die is opgenomen met een gecompliceerde boomstructuur.
 • Een CD die is opgenomen in multi session.
 • Een niet-gefinaliseerde schijf, waaraan u meer gegevens kunt toevoegen.
Een Multi Session CD afspelen

Wanneer het eerste nummer van de eerste sessie alleen gegevens van een audio-cd zijn, worden de gegevens van de audio-cd van de eerste sessie afgespeeld. Gegevens van een cd die geen audio-, MP3- of WMA-bestandsgegevens zijn (zoals nummer en tijd) worden zonder geluid weergegeven.

Wanneer het eerste nummer van de eerste sessie geen audio CD data is:
 • Als er een MP3- of WMA-bestand op de schijf staat, slaat het systeem deze bestanden en andere gegevens over. Audio CD data wordt niet herkend.
 • Als er geen MP3- of WMA-bestand op de schijf staat, wordt er niets afgespeeld. Audio CD data wordt niet herkend.

  READ NEXT:

   Afspeelvolgorde MP3- en WMA-bestanden

  De volgorde waarin de mappen en bestanden worden afgespeeld, is als weergegeven. N.B.: Het systeem slaat elke map zonder MP3- of WMA-bestand over.Om een gewenste afspeelvolgorde op te geven voor de map- of bestandsnaam, voert u de vol

   Audio-ingangsaansluiting

  WAARSCHUWINGAfleiding tijdens het rijden kan leiden tot verlies van de controle over de auto, ongelukken en letsel. We adviseren zeer voorzichtig te werk te gaan bij het gebruik van apparatuur of functies die uw aandacht van de w

   USB-poort

  Via de USB-poort kunt u apparaten opladen (indien ondersteund). Plaats een compatibel extern apparaat of geheugenstick om audio vanaf dit apparaat of de geheugenstick af te spelen. Zie Middenconsole.

  SEE MORE:

   Zender zoeken en frequentie selecteren

  Zender zoeken Geldt voor Swing: In het hoofdmenu Radio de functietoets of indrukken. Geldt voor Blues: In het hoofdmenu Radio de toets of op het apparaat indrukken. Afhankelijk van de instellingen van het menupunt Pijlto

   Werking

  Afb. 128 Inbouwplaats van sensoren / reikwijdte van sensoren Het systeem berekent met behulp van ultrasone golven de afstand tussen de bumper en een obstakel. De ultrasoonsensoren bevinden zich in de achterbumper " afb. 128. Globaal bereik va