Compacte stadsauto: Overzicht motorruimte - 1.2L TiVCT

Ford Ka+ / Ford Ka+ - Instructieboekje (2018-2024) / Onderhoud / Overzicht motorruimte - 1.2L TiVCT

Overzicht motorruimte - 1.2L TiVCT

 1. Expansiereservoir*: Zie Motorkoelvloeistof controleren.
 2. Reservoir remsysteem en koppeling - : Zie Remvloeistof controleren.
 3. Motorolievuldop1: Zie Motorolie controleren.
 4. Accu: Zie 12 volt accu vervangen.
 5. Zekeringenkast in motorcompartiment: Zie Plaatsen zekeringenhouders.
 6. Vloeistofreservoir voor de voor- en achterruitsproeiers: Zie Ruitensproeiervloeistof controleren.
 7. Luchtfilter: Zie Luchtfilter motor vervangen.
 8. Motoroliepeilstaaf1: Zie Motorolie controleren.
 9. Reservoir remsysteem en koppeling -: Zie Remvloeistof controleren.

* De vuldoppen en de motoroliepeilstaaf hebben een felle kleur voor een makkelijke herkenning.

Oliepeilstaaf - 1.2L TiVCT

Oliepeilstaaf - 1.2L TiVCT

 1. Minimum
 2. Maximum

  READ NEXT:

   Motorolie controleren

  WAARSCHUWINGGebruik geen additieven of andere smeermiddelen. Onder bepaalde omstandigheden kunnen ze de motor beschadigen en dit wordt niet gedekt door de garantie. Lege reservoirs van motorolie mogen niet worden weggegooid bij

   Motorkoelventilator

  WAARSCHUWINGZorg dat uw handen en kledingstukken niet met de koelventilateur in aanraking kunnen komen. Onder bepaalde omstandigheden kan de motorkoelventilateur nog enkele minuten blijven doordraaien nadat u de auto hebt uitgezet.

   Motorkoelvloeistof controleren

  WAARSCHUWINGVoorkom dat de vloeistof in contact komt met de huid of de ogen. Mocht dit toch gebeuren, spoel het betreffende lichaamsdeel dan direct met veel water schoon en neem contact op met uw huisarts. N.B.: Controleer of het peil

  SEE MORE:

   Banden op spanning brengen

  WAARSCHUWINGControleer de bandwang voordat u het afdichtmiddel in de band pompt. Wanneer u scheuren, knobbels of dergelijke ziet, probeer dan niet de band op te pompen. Dit kan tot letsel leiden. Ga niet vlak naast de band staan wanneer

   Verlichtingsbediening

  Uit Stads- en achterlichten Koplampen Grootlicht Trek de hendel volledig naar u toe om het grootlicht in te schakelen.Trek de hendel opnieuw volledig naar u toe om het grootlicht uit te schakelen. Lichtsigna