Ford Ka+ - Instructieboekje (2018-2024): Motorkoelvloeistof controleren

Ford Ka+ - Instructieboekje (2018-2024) / Onderhoud / Motorkoelvloeistof controleren

WAARSCHUWING

Voorkom dat de vloeistof in contact komt met de huid of de ogen. Mocht dit toch gebeuren, spoel het betreffende lichaamsdeel dan direct met veel water schoon en neem contact op met uw huisarts.

N.B.: Controleer of het peil tussen de MIN en MAX merktekens staat.

N.B.: Koelvloeistof zet bij verwarming uit. Daardoor kan het koelvloeistofpeil enkele millimeters boven het MAX merkteken staan.

Wanneer het peil bij het MIN merkteken staat, vul dan direct koelvloeistof bij.

Motorkoelvloeistof bijvullen

WAARSCHUWING

Vul alleen koelvloeistof bij wanneer de motor koud is. Wacht wanneer de motor heet is tien minuten om de motor te laten afkoelen.

Verwijder de vuldop niet bij draaiende motor.

Verwijder de vuldop niet wanneer de motor heet is. Laat de motor eerst afkoelen.

Onverdunde koelvloeistof is brandbaar en kan ontbranden wanneer deze wordt gemorst op een hete uitlaat.
N.B.: Inspecteer of vervang het deksel met de auto uitgeschakeld en met koude motor, om letsel of brandwonden te voorkomen.

N.B.: In een noodgeval kan water in het koelsysteem worden bijgevuld om een tankstation te bereiken. Laat het systeem zo snel mogelijk door een erkende dealer controleren.

N.B.: Langdurig gebruik van koelvloeistof met een incorrecte mengverhouding kan leiden tot motorschade door corrosie, oververhitting of bevriezing.

N.B.: Het koelvloeistofpeil mag niet boven het MAX merkteken komen te staan.

N.B.: Als het koelvloeistofpeil buiten het standaard bedrijfsbereik ligt, is het mogelijk dat het systeem minder goed presteert; ga onmiddellijk naar een erkende dealer.

N.B.: Het deksel van het expansiereservoir van het koelsysteem moet ongeveer om de 3 jaar worden geïnspecteerd en gereinigd. Als er sporen zijn van slijtage van de afdichtring, moet het deksel worden vervangen.

N.B.: Het is normaal dat u wat luchtbellen in de vloeistof in het koelvloeistofreservoir ziet.
 1. Verwijder de vuldop. Laat de druk langzaam ontsnappen terwijl u de dop losdraait.
 2. Vul bij met een mengsel van 50% koelvloeistof en 50% water op basis van vloeistof die voldoet aan de specificaties van Ford. Zie Inhouden en specificaties .
 3. Draai de vuldop er weer op. Draai deze rechtsom totdat u sterke weerstand voelt en deze vastklikt.

  READ NEXT:

   Remvloeistof controleren

  WAARSCHUWINGGebruik geen andere vloeistof dan de aanbevolen remvloeistof, aangezien dit de efficiëntie van het remsysteem kan beperken. Het gebruik van de verkeerde vloeistof kan ertoe leiden dat u de controle over uw auto v

   Ruitensproeiervloeistof controleren

  Gebruik voor het bijvullen een mengsel van sproeiervloeistof en water om bevriezing bij koude weersomstandigheden te voorkomen en het reinigend effect te verbeteren.Raadpleeg de productinstructies voor informatie over vloeistofverdunni

   12 volt accu vervangen

  WAARSCHUWINGDe accu moet worden vervangen door een accu van exact dezelfde specificatie. De accu is aangebracht in de motorruimte.De accu verwijderen en installeren: Maak de moeren van de klemmen los. Verwijder de negatieve acc

  SEE MORE:

   Gloeilampje van mistlamp vervangen

  Afb. 178 Wielkuipbekleding verwijderen Afb. 179 Gloeilampje vervangen Wielkuipbekleding verwijderen Met de schroevendraaier uit het wagengereedschap de schroeven A " afb.178 uit de wielkuipbekleding losdraaien. Met een vlak, stomp voo

   Met aanhanger rijden

  WAARSCHUWINGWanneer aan een van de onderstaande voorwaarden niet kan worden voldaan, gebruik dan de trekhaak niet en laat deze door een erkende dealer controleren. Controleer voordat u gaat rijden of de trekhaakkogel goed is vergren