Compacte stadsauto: Motorolie controleren

WAARSCHUWING

Gebruik geen additieven of andere smeermiddelen. Onder bepaalde omstandigheden kunnen ze de motor beschadigen en dit wordt niet gedekt door de garantie.

Lege reservoirs van motorolie mogen niet worden weggegooid bij het huishoudelijk afval. Gebruik alleen geschikte reservoirs om dit soort afval weg te ruimen.

Wanneer u de olie ververst, moet u zorgen dat de gebruikte olie overeenkomt met de specificaties en dat u de juiste hoeveelheid gebruikt. Gebruik geen onbekende soorten olie of olie uit reeds geopende reservoirs.

N.B.: Het olieverbruik van nieuwe motoren bereikt zijn normale waarde nadat ongeveer 5.000km is afgelegd.

Oliepeil controleren

N.B.: Controleer het peil voordat de motor wordt gestart.

N.B.: Controleer of het peil tussen de MIN en MAX merktekens staat.

N.B.: De meting van het oliepeil zal niet nauwkeurig zijn als deze procedure niet wordt gevolgd.
 1. De auto moet op een vlakke ondergrond staan.
 2. Als de motor draait, zet u deze uit en wacht u 15 minuten om de olie in het oliecarter af te tappen.
 3. Verwijder de oliepeilstaaf en veeg deze met een schone, niet pluizende doek schoon. Steek de oliepeilstaaf erin en trek hem eruit om het oliepeil te controleren.
Wanneer het peil bij het MIN merkteken staat, vul dan direct bij.

Bijvullen

WAARSCHUWING

Vul alleen bij wanneer de motor koud is. Als de motor warm is, laat u de motor 15 minuten afkoelen.

Verwijder de vuldop niet bij draaiende motor.
Verwijder de vuldop.
WAARSCHUWING

Het oliepeil mag niet boven het MAX merkteken komen te staan.

N.B.: Bij verwarming zet olie uit. Als u het oliepeil controleert wanneer het heet is, zal het boven het MAX merkteken komen.

N.B.: Neem onmiddellijk gemorste olie op met een absorberende doek.

Vul vloeistof bij die voldoet aan de Ford specificatie. Zie Inhouden en specificaties .

Draai de vuldop er weer op. Blijf draaien tot u een zware weerstand voelt.

Zwaar gebruik van de motor

Bij zwaar gebruik van de motor moet de motorolie om de 5.000km of 3 maanden worden vervangen, wat zich het eerst voordoet.

Zwaar gebruik:
 • Veel korte afstanden (minder dan 5km), waarbij de motor de normale bedrijfstemperatuur niet bereikt,
 • Frequent gebruik van de auto op stoffige wegen of in berggebieden,
 • Gebruik in druk stadsverkeer,
 • Gebruik als auto voor rij-instructeurs, taxi, ambulance, militair gebruik of soortgelijke activiteiten,
 • Langdurig gebruik met verontreinigde brandstof.
Olieverbruik

Tijdens de eerste 5.000km (inrijperiode) is het olieverbruik hoger, daarom moet het oliepeil vaker worden gecontroleerd. Het maximale acceptabele verbruik tijdens deze periode is één liter. Na de inrijperiode kan de motor tot een liter per 10.000km verbruiken. Als het verbruik hoger is, gaat u naar uw Ford dealer.

Het olieverbruik is ook afhankelijk van de rijstijl en het gebruik van de auto. Speciale gebruiksomstandigheden, zoals de auto regelmatig gebruiken tegen hoge snelheden, kunnen het olieverbruik doen stijgen.

Oliefilter

De functie van het oliefilter is schadelijke deeltjes te filteren zonder de stroom van olie naar essentiële onderdelen te hinderen. Het gebruik van oliefilters die niet voldoen aan de specificaties van Ford kan de motor beschadigen.

  READ NEXT:

   Motorkoelventilator

  WAARSCHUWINGZorg dat uw handen en kledingstukken niet met de koelventilateur in aanraking kunnen komen. Onder bepaalde omstandigheden kan de motorkoelventilateur nog enkele minuten blijven doordraaien nadat u de auto hebt uitgezet.

   Motorkoelvloeistof controleren

  WAARSCHUWINGVoorkom dat de vloeistof in contact komt met de huid of de ogen. Mocht dit toch gebeuren, spoel het betreffende lichaamsdeel dan direct met veel water schoon en neem contact op met uw huisarts. N.B.: Controleer of het peil

   Remvloeistof controleren

  WAARSCHUWINGGebruik geen andere vloeistof dan de aanbevolen remvloeistof, aangezien dit de efficiëntie van het remsysteem kan beperken. Het gebruik van de verkeerde vloeistof kan ertoe leiden dat u de controle over uw auto v

  SEE MORE:

   Kenmerkende wagengegevens

  Afb. 183 Typeplaatje Typeplaatje Het typeplaatje " afb. 183 zit onderaan de B-stijl aan de linkerzijde van de wagen. Het typeplaatje bevat de volgende gegevens. Fabrikant van de wagen Chassisnummer (VIN) Maximaal toegestaan gewicht

   Telefoonnummer ingeven en kiezen

  Afb. 112 Ingeven van het telefoonnummer: Geen ingegeven nummer / ingave Telefoonnummer ingeven en kiezen In het hoofdmenu Telefoon op de functietoets " afb. 111 drukken. Het telefoonnummer met de regelaar ingeven. Door dru