Compacte stadsauto: Rijden door water

Afb. 127
Afb. 127 Maximaal toelaatbare waterhoogte bij rijden door water

Om beschadigingen aan de wagen bij het rijden door water (bijvoorbeeld overstroomde wegen) te voorkomen, op het volgende letten:

 • Vóór het rijden door water de diepte van het water vaststellen. Het waterpeil mag maximaal tot de onderrand van de dorpel reiken " afb. 127.
 • Ten hoogste stapvoets rijden, anders kan zich voor de wagen een boeggolf vormen, waardoor water in de wagensystemen (bv. in het luchtinlaatsysteem van de motor) kan komen.
 • Nooit in het water stil blijven staan, achteruitrijden of de motor afzetten.
VOORZICHTIG
 • Als er water in de wagensystemen (bv. in het luchtinlaatsysteem van de motor) komt, kan er ernstige schade aan de wagen ontstaan!
 • Tegenliggers zorgen voor golven, die de toelaatbare waterhoogte voor uw wagen kunnen overschrijden.
 • Niet door zout water rijden, het zout kan corrosie veroorzaken. Een wagen die met zout water in contact is geweest grondig met zoet water afspoelen.

  READ NEXT:

   Algemene aanwijzingen

  Inleiding voor het onderwerp ATTENTIE De hulpsystemen dienen alleen als ondersteuning en ontslaan de bestuurder niet van de verantwoording voor het bedienen van de wagen. De verhoogde veiligheid en inzittendenbescherming door de

   Rem- en stabiliteitssystemen

  Inleiding voor het onderwerp De rem- en stabiliteitssystemen worden elke keer als het contact wordt ingeschakeld automatisch geactiveerd, voor zover er niets anders staat vermeld. De storingsindicatie staat in het hoofdstuk, Controlelampjes.

  SEE MORE:

   Achterlicht uit- en inbouwen

  Afb. 181 Achterlicht uitbouwen / stekker lostrekken Uitbouwen De afdekking bij A in pijlrichting 1 " afb. 181 openklappen. Aan de onderzijde van de vergrendeling B een schroevendraaier aanbrengen en in pijlrichting 2 aan de vergrendeling

   Sleepoog voorzijde

  Het sleepoog bevindt zich onder de vloerbedekking in de bagageruimte. Het sleepoog moet zich altijd in de auto bevinden.Verwijder de klep en installeer het sleepoog. N.B.: Het afneembare sleepoog heeft linkse schroefdraad. Draai he