Compacte stadsauto: Algemene informatie

WAARSCHUWING

Het systeem is niet bedoeld om de bestuurder te ontheffen van zijn plicht om tijdens het rijden voorzichtig en oplettend te zijn.

N.B.: Zo nu en dan kunnen remgeluiden hoorbaar zijn; dit is normaal. Als een geluid van metaal op metaal, een voortdurend schurend geluid of een voortdurend piepgeluid hoorbaar is, kunnen de remvoeringen zijn versleten. Als voortdurend trillen of schokken in het stuur voorkomt tijdens het remmen, laat dan de auto controleren door een erkende dealer.

N.B.: Remstof kan zich ophopen op de wielen, zelfs onder normale rijomstandigheden. Vanwege slijten van de remmen is een beetje stof onvermijdelijk. Zie Wielen reinigen.

N.B.: Afhankelijk van toepasselijke wetten en voorschriften in het land waarvoor het voertuig oorspronkelijk is geproduceerd, kunnen de remlichten gaan knipperen tijdens hard remmen. Vervolgens kunnen ook de alarmknipperlichten gaan knipperen zodra uw auto tot stilstand gekomen is.

Natte remmen leiden tot een geringere remwerking. Trap het rempedaal enkele malen voorzichtig in tijdens het wegrijden bij een wasstraat of stilstaand water om de remmen te drogen.

Antiblokkeersysteem

Dit systeem helpt om de stuurregeling en de stabiliteit te behouden tijdens een noodstop door te voorkomen dat de remmen blokkeren.

  READ NEXT:

   Tips voor rijden met ABS

  Het anti-blokkeerremsysteem voorkomt geen risico's die ontstaan wanneer: U te weinig afstand ten opzichte van voor u rijdend verkeer houdt. Uw auto last heeft van aquaplanning. U bochten te snel neemt. Het wegdek slecht is. N.B.: Als

   Parkeerrem

  WAARSCHUWINGAls de parkeerrem volledig is vrijgezet, maar de remwaarschuwingslamp blijft branden, werken de remmen wellicht niet correct. Laat uw auto zo snel mogelijk controleren. N.B.: Als de auto wordt geparkeerd op een hellin

   Regeling voor bergop rijden

  WAARSCHUWINGHet systeem vervangt niet de parkeerrem. Bedien voor het verlaten van de auto altijd de parkeerrem. U moet in de auto blijven zitten nadat het systeem is geactiveerd.U blijft altijd verantwoordelijk voor het besturen van

  SEE MORE:

   Het voertuig starten met hulpstartkabels

  WAARSCHUWINGBij accu's komen explosieve gassen vrij, die tot persoonlijk letsel kunnen leiden. Zorg daarom dat er geen vuur, vonken of verlichting bij de accu in de buurt zijn. Wanneer u in de buurt van een accu werkt, moet u uw gez

   Trekhaakkogel verwijderen

  N.B.: Koppel de aanhanger af. Verwijder de beschermkap. Schuif de kap op de sleutel. Breng de sleutel aan en draai hem linksom. Houd de trekhaakkogel vast. Trek de draaiknop naar buiten en draai hem rechtsom totdat hij klikt. Verwijde