Volkswagen up, Skoda Citigo - Instructieboekje (2011-2024): Instellingen Media

 • De toets → Media indrukken.

■ Mix/Repeat incl. submap. - In-/uitschakelen van de titelweergave inclusief submappen

Displayinstellingen

 • De toets → Beeldscherm indrukken.

■ Beeldscherm uit (in 10 s) - Activering/deactivering van automatische beeldschermuitschakeling

■ Helderh.: ... - Instelling van de helderheid van het beeldscherm

■ Tijdweergave in stand-by - Tijd- en datumweergave op het beeldscherm bij ingeschakeld contact en uitgeschakeld apparaat

Instellingen van de apparaattaal

 • De toets → Taal / Language indrukken.
 • De gewenste taal instellen.

Door het selecteren van het menupunt Aut. zoals in instr.paneel wordt de apparaattaal overeenkomstig de taalinstelling voor het MAXI DOT-display ingesteld.

Veilig verwijderen van het externe apparaat

 • De toets → Bron veilig verwijderen indrukken.
 • Het te verwijderen externe apparaat selecteren.

Fabrieksinstellingen (op fabrieksinstellingen terugzetten)

 • De toets → Fabrieksinstellingen indrukken.
 • Het menupunt selecteren dat op de fabrieksinstellingen moet worden teruggezet.

Door het selecteren van het menupunt Alles terugzetten worden alle apparaatmenu's op de fabrieksinstellingen teruggezet.

Systeeminformatie

 • De toets → Systeeminformatie indrukken.

Weergegeven systeeminformatie.

 • Onderdlnr.: - Onderdeelnummer van het apparaat
 • Software: - Versie van de gebruikte software
 • Hardware: - Versie van de gebruikte hardware

  READ NEXT:

   Radio

  Inleiding voor het onderwerp Afhankelijk van de wagenuitrusting is analoge radio-ontvangst van FM- en AMfrequentiegebieden en digitale radio-ontvangst DAB mogelijk. VOORZICHTIG Parkeergarages, tunnels, hoge gebouwen en bergen kunnen het rad

   Hoofdmenu

  Afb. 99 Hoofdmenu: Swing/Blues Voor de weergave van het hoofdmenu de toets indrukken. Hoofdmenu " afb. 99 Actueel gekozen frequentiebereik en nummer van de voorkeuzetoets waaronder de actueel afgespeelde zender is opgeslagen De gekoz

   Zender zoeken en frequentie selecteren

  Zender zoeken Geldt voor Swing: In het hoofdmenu Radio de functietoets of indrukken. Geldt voor Blues: In het hoofdmenu Radio de toets of op het apparaat indrukken. Afhankelijk van de instellingen van het menupunt Pijlto

  SEE MORE:

   Beschrijving van de bediening

  Afb. 130 Bedieningselementen van het snelheidsregelsysteem Overzicht van de bedieningselementen van het SRS " afb. 130 SRS activeren (regeling inactief) Regeling onderbreken (tegen de veerdruk in) SRS deactiveren (ingestelde snelheid wisse

   Kinderzitjes voor verschillende gewichtsgroepen

  Babyzitje Plaats kinderen met een lichaamsgewicht van minder dan 13kg in een achterwaarts gericht babyzitje (groep 0+), dat op de achterstoel is geplaatst.Kinderzitje Vervoer kinderen met een lichaamsgewicht van 13-18kg in een