Compacte stadsauto: Instellingen Media

 • De toets → Media indrukken.

■ Mix/Repeat incl. submap. - In-/uitschakelen van de titelweergave inclusief submappen

Displayinstellingen

 • De toets → Beeldscherm indrukken.

■ Beeldscherm uit (in 10 s) - Activering/deactivering van automatische beeldschermuitschakeling

■ Helderh.: ... - Instelling van de helderheid van het beeldscherm

■ Tijdweergave in stand-by - Tijd- en datumweergave op het beeldscherm bij ingeschakeld contact en uitgeschakeld apparaat

Instellingen van de apparaattaal

 • De toets → Taal / Language indrukken.
 • De gewenste taal instellen.

Door het selecteren van het menupunt Aut. zoals in instr.paneel wordt de apparaattaal overeenkomstig de taalinstelling voor het MAXI DOT-display ingesteld.

Veilig verwijderen van het externe apparaat

 • De toets → Bron veilig verwijderen indrukken.
 • Het te verwijderen externe apparaat selecteren.

Fabrieksinstellingen (op fabrieksinstellingen terugzetten)

 • De toets → Fabrieksinstellingen indrukken.
 • Het menupunt selecteren dat op de fabrieksinstellingen moet worden teruggezet.

Door het selecteren van het menupunt Alles terugzetten worden alle apparaatmenu's op de fabrieksinstellingen teruggezet.

Systeeminformatie

 • De toets → Systeeminformatie indrukken.

Weergegeven systeeminformatie.

 • Onderdlnr.: - Onderdeelnummer van het apparaat
 • Software: - Versie van de gebruikte software
 • Hardware: - Versie van de gebruikte hardware

  READ NEXT:

   Radio

  Inleiding voor het onderwerp Afhankelijk van de wagenuitrusting is analoge radio-ontvangst van FM- en AMfrequentiegebieden en digitale radio-ontvangst DAB mogelijk. VOORZICHTIG Parkeergarages, tunnels, hoge gebouwen en bergen kunnen het rad

   Hoofdmenu

  Afb. 99 Hoofdmenu: Swing/Blues Voor de weergave van het hoofdmenu de toets indrukken. Hoofdmenu " afb. 99 Actueel gekozen frequentiebereik en nummer van de voorkeuzetoets waaronder de actueel afgespeelde zender is opgeslagen De gekoz

   Zender zoeken en frequentie selecteren

  Zender zoeken Geldt voor Swing: In het hoofdmenu Radio de functietoets of indrukken. Geldt voor Blues: In het hoofdmenu Radio de toets of op het apparaat indrukken. Afhankelijk van de instellingen van het menupunt Pijlto

  SEE MORE:

   Inleiding voor het onderwerp

  City Safe Drive (hierna systeem) controleert de verkeerssituatie vóór de wagen. Herkent het systeem het gevaar van een aanrijding met een vóór de wagen aanwezig obstakel, dan wordt er automatisch geremd. Daardoor wor

   Verwarmde ruiten

  N.B.: Zorg dat de motor draait voordat u de verwarmde achterruit inschakelt Verwarmde achterruit (HRW) Druk op de knop om een dunne laag ijs of condens van de verwarmde achterruit te verwijderen. Druk op de knop om het systeem uit t