Compacte stadsauto: Zender zoeken en frequentie selecteren

Zender zoeken

 • Geldt voor Swing: In het hoofdmenu Radio de functietoets of indrukken.
 • Geldt voor Blues: In het hoofdmenu Radio de toets of op het apparaat indrukken.

Afhankelijk van de instellingen van het menupunt Pijltoetsen: ... in de radio-instellingen wordt een beschikbare zender uit de zenderlijst of een onder de voorkeuzetoetsen opgeslagen zender van het actueel gekozen frequentiebereik ingesteld.

Frequentie selecteren

 • Voor de weergave van de waarde van de actueel gekozen frequentie in het hoofdmenu Radio de functietoets indrukken.
 • Voor de instelling van de gewenste frequentiewaarde in het hoofdmenu Radio de functietoets indrukken en aansluitend een van de functietoetsen gebruiken.

Zenders na elkaar kort afspelen (SCAN) De functie laat na elkaar alle te ontvangen zenders van het momenteel gekozen frequentiebereik gedurende enkele seconden horen.

 • Om de scanfunctie van alle te ontvangen zenders te starten/te beëindigen, in het hoofdmenu Radio de draaiknop indrukken.

  Lijst met beschikbare zenders

  READ NEXT:

   Lijst met beschikbare zenders

  Afb. 101 Lijst met beschikbare zenders: Swing/Blues Voor de weergave van de lijst met beschikbare zenders van het actueel gekozen frequentiebereik in het hoofdmenu Radio de functietoets indrukken. Voor de weergave de gewenste zend

   Voorkeuzetoetsen voor voorkeuzezenders

  Afb. 102 Voorkeuzetoetsen voor voorkeuzezenders: Swing/Blues Voor de weergave van de voorkeuzetoetsen voor voorkeuzezenders in het hoofdmenu Radio de functietoets indrukken. Voor de zenderopslag de geheugengroep met de functietoets A "

   Media

  SEE MORE:

   Safebeveiliging

  De safebeveiliging voorkomt dat de portieren van binnenuit kunnen worden geopend. Daardoor wordt een mogelijke inbraakpoging in de wagen bemoeilijkt. Inschakelen De safebeveiliging wordt ingeschakeld als de wagen van buitenaf wordt vergrendeld

   Menupunt Audio

  In het menupunt Audio worden de volgende gegevens weergegeven. Radio Actueel beluisterde zender (naam/frequentie). Het gekozen frequentiegebied (bv. FM) eventueel met het nummer van de voorkeuzetoets (bv. FM 3), als de zender in de geheugenl