Compacte stadsauto: Zender zoeken en frequentie selecteren

Zender zoeken

 • Geldt voor Swing: In het hoofdmenu Radio de functietoets of indrukken.
 • Geldt voor Blues: In het hoofdmenu Radio de toets of op het apparaat indrukken.

Afhankelijk van de instellingen van het menupunt Pijltoetsen: ... in de radio-instellingen wordt een beschikbare zender uit de zenderlijst of een onder de voorkeuzetoetsen opgeslagen zender van het actueel gekozen frequentiebereik ingesteld.

Frequentie selecteren

 • Voor de weergave van de waarde van de actueel gekozen frequentie in het hoofdmenu Radio de functietoets indrukken.
 • Voor de instelling van de gewenste frequentiewaarde in het hoofdmenu Radio de functietoets indrukken en aansluitend een van de functietoetsen gebruiken.

Zenders na elkaar kort afspelen (SCAN) De functie laat na elkaar alle te ontvangen zenders van het momenteel gekozen frequentiebereik gedurende enkele seconden horen.

 • Om de scanfunctie van alle te ontvangen zenders te starten/te beëindigen, in het hoofdmenu Radio de draaiknop indrukken.

  Lijst met beschikbare zenders

  READ NEXT:

   Lijst met beschikbare zenders

  Afb. 101 Lijst met beschikbare zenders: Swing/Blues Voor de weergave van de lijst met beschikbare zenders van het actueel gekozen frequentiebereik in het hoofdmenu Radio de functietoets indrukken. Voor de weergave de gewenste zend

   Voorkeuzetoetsen voor voorkeuzezenders

  Afb. 102 Voorkeuzetoetsen voor voorkeuzezenders: Swing/Blues Voor de weergave van de voorkeuzetoetsen voor voorkeuzezenders in het hoofdmenu Radio de functietoets indrukken. Voor de zenderopslag de geheugengroep met de functietoets A "

   Media

  SEE MORE:

   Bediening van verlichtingsfunctie

  Afb. 40 Lichtschakelaar en draaiknop voor lichtbundelhoogteverstelling Om de lichtfunctie in en uit te schakelen kan de schakelaar A " afb. 40 in een van de volgende standen worden gedraaid. Licht uitschakelen (uitgezonderd dagrijverlichting

   CD afspelen

  N.B.: Tijdens het afspelen toont het display de schijf, het nummer en de tijd die is verstreken sinds de start van het nummer.Met SYNC Wanneer tijdens radio-ontvangst een schijf wordt geladen, start het afspelen onmiddellijk.Als