Compacte stadsauto: Tips voor zuinig rijden

Het brandstofverbruik is o.a. afhankelijk van de rijstijl, de staat van het wegdek en de weersomstandigheden.

Voor een zuinige rijstijl de volgende aanwijzingen in acht nemen.

 • Onnodig accelereren en remmen vermijden.
 • Het schakeladvies in acht nemen.
 • Volgas en hoge snelheden vermijden.
 • De motor minder stationair laten draaien.
 • Korte ritten vermijden.
 • De correcte bandenspanning in acht nemen.
 • Onnodige ballast vermijden.
 • Vóór het rijden de dakdragers verwijderen als deze niet worden gebruikt.
 • Elektrische verbruikers (bv. stoelverwarming) slechts zo lang inschakelen als nodig is.
 • Vóór het inschakelen van de koelfunctie kort ventileren. De koelfunctie niet gebruiken bij geopende ruiten.
 • Bij hoge rijsnelheden de ruiten niet open laten staan.

  READ NEXT:

   Aanwijzingen voor het rijden

  Alleen op wegen en in terrein rijden, die geschikt zijn voor de technische toestand van de wagen , Technische gegevens. De bestuurder is altijd verantwoordelijk voor de beslissing of de wagen geschikt is om te rijden in de betreffende omstandi

   Rijden door water

  Afb. 127 Maximaal toelaatbare waterhoogte bij rijden door water Om beschadigingen aan de wagen bij het rijden door water (bijvoorbeeld overstroomde wegen) te voorkomen, op het volgende letten: Vóór het rijden door water de d

  SEE MORE:

   Hoofdmenu

  Afb. 103 Hoofdmenu: Swing/Blues Voor de weergave van het hoofdmenu de toets indrukken. Hoofdmenu " afb. 103 Informatie over weergegeven titel Weergave-tijdbalk met een schuifknop Geselecteerde audiobron Aansturing van de tite

   Mediahub

  Storingen verhelpen audio-installatie   Display audio-unit Rectificatie Controleer CD Algemeen storingsbericht voor storingen tijdens het afspelen van een cd, bijv. kan cd n