Compacte stadsauto: Tips voor zuinig rijden

Het brandstofverbruik is o.a. afhankelijk van de rijstijl, de staat van het wegdek en de weersomstandigheden.

Voor een zuinige rijstijl de volgende aanwijzingen in acht nemen.

 • Onnodig accelereren en remmen vermijden.
 • Het schakeladvies in acht nemen.
 • Volgas en hoge snelheden vermijden.
 • De motor minder stationair laten draaien.
 • Korte ritten vermijden.
 • De correcte bandenspanning in acht nemen.
 • Onnodige ballast vermijden.
 • Vóór het rijden de dakdragers verwijderen als deze niet worden gebruikt.
 • Elektrische verbruikers (bv. stoelverwarming) slechts zo lang inschakelen als nodig is.
 • Vóór het inschakelen van de koelfunctie kort ventileren. De koelfunctie niet gebruiken bij geopende ruiten.
 • Bij hoge rijsnelheden de ruiten niet open laten staan.

  READ NEXT:

   Aanwijzingen voor het rijden

  Alleen op wegen en in terrein rijden, die geschikt zijn voor de technische toestand van de wagen , Technische gegevens. De bestuurder is altijd verantwoordelijk voor de beslissing of de wagen geschikt is om te rijden in de betreffende omstandi

   Rijden door water

  Afb. 127 Maximaal toelaatbare waterhoogte bij rijden door water Om beschadigingen aan de wagen bij het rijden door water (bijvoorbeeld overstroomde wegen) te voorkomen, op het volgende letten: Vóór het rijden door water de d

  SEE MORE:

   Parkeerkaarthouder

  Afb. 58 Parkeerkaarthouder De parkeerkaarthouder is bedoeld voor het bevestigen van bv. parkeertickets. Opbergvak aan bestuurderszijde Afb. 59 Opbergvak aan bestuurderszijde Het open opbergvak A bevindt zich onder het dashboard aan bestuu

   Extra voedingsaansluitingen

  Extra voedingsaansluitingen 12 volt stopcontact WAARSCHUWINGSluit geen extra elektrische accessoires aan op de aansluitbus van de sigarettenaansteker. Verkeerd gebruik van de aansteker kan schade veroorzaken die niet door de vo