Compacte stadsauto: Bluetooth-apparaten

Dit menu biedt toegang tot uw Bluetooth-apparaten. Gebruik de pijltoetsen om door de menu-opties te scrollen. Via het menu kunt u apparaten toevoegen, verbinden en verwijderen en een mobiele telefoon als primaire telefoon instellen.

Menu-opties Bluetooth-apparaten

 1. Druk op de toets PHONE.
 2. Navigeer tot de optie voor Bluetooth-apparaten verschijnt en druk vervolgens op de toets OK.
 3. Scrol om een van de volgende opties te selecteren:
Menu-item Actie en omschrijving
Toevg. Extra mobiele telefoons aan het systeem koppelen.
 • Selecteer de optie Toevoegen om de koppelingsprocedure te starten.
 • Wanneer een bericht voor het beginnen met koppelen in het display van de audio-unit wordt weergegeven, zoekt u naar SYNC op uw mobiele telefoon. Raadpleeg zo nodig de handleiding van het apparaat.
 • Selecteer SYNC op uw mobiele telefoon.
 • Wacht tot de pincode verschijnt op het telefoondisplay. Vergelijk de pincode op de telefoon met de pincode op het audiodisplay, en accepteer het verzoek op het display van de mobiele telefoon en het voertuig. Het display geeft aan wanneer de koppeling is voltooid. *
 • Als de optie voor het instellen van de mobiele telefoon als primaire telefoon verschijnt, selecteer dan Ja of Nee.
 • Afhankelijk van de functies van uw mobiele telefoon kan het systeem u extra vragen stellen (bijvoorbeeld of u uw telefoonboek wilt downloaden). Selecteer Ja of Nee om uw antwoord te bevestigen.
Verwd. Nadat een mobiele telefoon uit de lijst verwijderd is, kan de mobiele telefoon alleen verbonden worden door het volledige koppelingsproces opnieuw uit te voeren. Selecteer de optie voor verwijderen en bevestig wanneer het systeem vraagt het geselecteerde apparaat te verwijderen.
Hoofd Het systeem probeert een verbinding te maken met de primaire mobiele telefoon wanneer de auto op contact wordt gezet. Wanneer een mobiele telefoon als primaire telefoon geselecteerd wordt, dan wordt deze als eerste in de lijst weergegeven en gemarkeerd met een asterisk. Een eerder gekoppelde mobiele telefoon als primaire mobiele telefoon instellen. Selecteer de optie voor primaire telefoon om de primaire mobiele telefoon te bevestigen.
Verb. Een eerder gekoppelde mobiele telefoon verbinden. U kunt slechts met een mobiele telefoon per keer verbinding maken om gebruik te maken van de functionaliteit van de mobiele telefoon. Wanneer er met een andere telefoon verbinding wordt gemaakt, wordt de verbinding met de vorige mobiele telefoon voor de telefoondiensten verbroken. Met het systeem kunt u tegelijkertijd verschillende Bluetooth-apparaten gebruiken voor de functionaliteit van de mobiele telefoon en de functie Bluetooth audio afspelen.
Ontkp. De geselecteerde mobiele telefoon ontkoppelen. Selecteer deze optie en bevestig als hierom wordt gevraagd. Nadat een mobiele telefoon ontkoppeld is, kan hiermee weer verbinding worden gemaakt zonder de volledige koppelingsprocedure opnieuw te hoeven uitvoeren.

*In sommige gevallen wordt u gevraagd om een pincode in te voeren op uw telefoon. Voer dan de pincode van zes tekens die verschijnt op het audiodisplay, in op uw telefoon. Het display geeft aan wanneer de koppeling is voltooid.

Systeeminstellingen
 1. Druk op de MENU toets.
 2. Selecteer de optie SYNC-instellingen en druk op de toets OK.
 3. Scrol om een van de volgende opties te selecteren:
Menu-item Actie en omschrijving
Bluetooth aan Deze optie in- of uitschakelen om de Bluetooth-interface van het systeem in of uit te schakelen. Selecteer deze optie druk vervolgens op de toets OK om de status van de optie te wijzigen.
Standaard inst. Bij deze selectie wordt uw geïndexeerde informatie (telefoonboek, oproeplijsten, tekstberichten en gekoppelde apparaten) niet gewist. Selecteer deze optie en bevestig wanneer dat wordt gevraagd in het display van de audioeenheid. Terugkeren naar de standaardinstellingen.
Volledige reset Alle informatie die op het systeem is opgeslagen (telefoonboek, oproeplijsten, tekstberichten en gekoppelde apparaten) volledig wissen en naar de standaardinstellingen terugkeren. Selecteer deze optie en bevestig wanneer dat wordt gevraagd in het display van de audioeenheid. Het display duidt aan wanneer dit voltooid is en het systeem keert terug naar het vorige menu.
Install. in SYNC Gedownloade applicaties of software-updates installeren. Selecteer deze optie en bevestig wanneer dat wordt gevraagd in het display van de audioeenheid. Er moet een geldige SYNC-applicatie of -update op de USB-drive beschikbaar zijn om de installatie met succes te kunnen voltooien.
Systeeminfo. Het versienummer en serienummer van het systeem weergeven. Druk op de toets OK om te selecteren.
Spraakinstell. Het submenu voor spraakinstellingen bevat verschillende opties. Zie Spraakherkenning gebruiken.
USB doorzoeken De actuele menustructuur van het verbonden USB-apparaat doorzoeken. Druk op de toets OK en gebruik de pijlen omhoog en omlaag om door de mappen en bestanden te scrollen. Gebruik de pijlen naar link en rechts om een map te openen en sluiten. Media-inhoud in dit menu kan direct voor afspelen geselecteerd worden.

  READ NEXT:

   Toepassingen en diensten SYNC

  Er verschijnt een lijst met beschikbare applicaties. Elke applicatie kan eigen specifieke instellingen hebben. Druk op de MENU-toets om het systeemmenu te openen.  Mededeling Omschrijving en actie

   SYNC Emergency Assistance

  WAARSCHUWINGVoor de werking van deze functie moet uw mobiele telefoon over Bluetooth beschikken en compatibel zijn met het systeem. Zorg ervoor dat uw telefoon zich op een veilige plek in uw auto bevindt, zodat deze bij een botsing niet

   Displayopties

  Als u deze functie inschakelt, verschijnt er een bevestigingsbericht op het display.Als u deze functie uitschakelt, verschijnt er een dialoogvenster op het display, waarin u een gesproken herinnering kunt instellen. Uit met een gesproke

  SEE MORE:

   CD afspelen

  N.B.: Tijdens het afspelen toont het display de schijf, het nummer en de tijd die is verstreken sinds de start van het nummer.Met SYNC Wanneer tijdens radio-ontvangst een schijf wordt geladen, start het afspelen onmiddellijk.Als

   Zekeringen in de motorruimte

  Afb. 171 Afdekking van de zekeringenhouder verwijderen De zekeringen bevinden zich onder de afdekking naast de accu " afb. 171. Zekering vervangen De contactsleutel eruit trekken, het licht en alle elektrische stroomverbruikers uitscha