Compacte stadsauto: Displaygedeelten

Afb. 96
Afb. 96 Displaygedeelten: Swing/Blues

Afb. 97
Afb. 97 Displaygedeelten: Swing

Beschrijving van de displayweergave " afb. 96 en " afb. 97

 1. Statusregel met tijd- en buitentemperatuurweergave en verdere informatie
 2. Informatie over het actuele menu
 3. Functies van het actuele menu
 4. Menupunt met "checkbox"
  - Functie is ingeschakeld
  - Functie is uitgeschakeld
 5. Openen van een submenu
 6. Scrollbalk - Beweging is door draaien van de draaiknop mogelijk

Apparaat in-/uitschakelen

 • Voor het in-/uitschakelen van het apparaat op drukken.

Automatisch inschakelen van het apparaat Indien het apparaat voor het uitschakelen van het contact niet met de toets is uitgeschakeld, schakelt deze na het inschakelen van het contact automatisch in.

Automatisch uitschakelen van het apparaat Als de sleutel bij ingeschakeld apparaat uit het contactslot wordt verwijderd, wordt het apparaat automatisch uitgeschakeld.

Bij uitgeschakeld contact schakelt het apparaat na ca. 30 minuten automatisch uit.

Het apparaat kan zich onder bepaalde omstandigheden automatisch uitschakelen.

Het apparaat informeert hierover middels een tekstmelding op het apparaatdisplay.

Herstart van het apparaat Wanneer het apparaat niet meer reageert (wanneer dit zogezegd "bevriest"), kan het opnieuw worden opgestart, door langer dan 10 s ingedrukt te houden.

Volume instellen

 • Om het volume te verhogen, de regelaar rechtsom draaien.
 • Om het volume te verlagen, de regelaar linksom draaien tot de geluidsonderdrukking.

Was er op het moment van de geluidsonderdrukking een geluidsweergave uit een bron in het menu Media, dan volgt er een weergaveonderbreking (pauze)1).

VOORZICHTIG
 • Een te hoog ingesteld volume kan leiden tot geluidsresonanties in de wagen.
 • Bij het wisselen of aansluiten van een audiobron kunnen er plotseling volumewijzigingen ontstaan. Vóór het wisselen of aansluiten van een audiobron het volume verlagen.

1) Geldt niet voor AUX.

  READ NEXT:

   Hoofdmenu Instellingen

  Afb. 98 Hoofdmenu Instellingen De toets indrukken. Het gewenste menupunt door draaien van de regelaar of door indrukken van de functietoets resp. selecteren. De selectie van het menupunt door indrukken van de regelaar of do

   Instellingen van het menu Telefoon

  De toets → indrukken. ■ Handsfree bellen - Omschakeling van een oproep naar de telefoon / terug naar het apparaat (het menupunt wordt tijdens een telefoongesprek getoond) ■ Telefoon kiezen - Zoeken naar beschikbare te

  SEE MORE:

   Nummers van CD herhalen

  Met SYNCDruk op functietoets 1. N.B.: Wanneer een MP3 of WMA cd wordt afgespeeld, kunt u het systeem het huidige nummer of alle nummers in de huidige map laten herhalen. Druk op toets 1 om te wisselen tussen deze opties.Zonder SYNC

   Centraal derde remlicht

  Open de achterklep. Verwijder het doorvoerrubber. Maak met een platte schroevendraaier de klemmen los, verwijder de lamp en koppel de stekker los. Maak de lamphouder los en verwijder de gloeilamp. Kentekenplaatverlichting M