Compacte stadsauto: Hoofdmenu Instellingen

Afb. 98
Afb. 98 Hoofdmenu Instellingen

 • De toets indrukken.
 • Het gewenste menupunt door draaien van de regelaar of door indrukken van de functietoets resp. selecteren.
 • De selectie van het menupunt door indrukken van de regelaar of door indrukken van de functietoets bevestigen.

Instellingen van het menu Telefoon

Klankinstellingen

Systeeminstellingen van het apparaat

Instellingen van het menu Radio

Instellingen van het menu Media

Bediening van de applicatie ŠKODA Move&Fun

  READ NEXT:

   Instellingen van het menu Telefoon

  De toets → indrukken. ■ Handsfree bellen - Omschakeling van een oproep naar de telefoon / terug naar het apparaat (het menupunt wordt tijdens een telefoongesprek getoond) ■ Telefoon kiezen - Zoeken naar beschikbare te

   Klankinstellingen

  De toets indrukken. ■ Volume - Volume-instelling Maximaal inschakelvolume - Instelling van het maximale volume na het inschakelen van het apparaat Berichten - Volume-instelling voor verkeersmeldingen (TP) Aanpassing aan snel

   Systeeminstellingen van het apparaat

  De toets indrukken. Menu voor de systeeminstellingen van het apparaat Beeldscherm - Instelling van de beeldschermweergaven Taal / Language - Instelling van de apparaattaal Bluetooth - Bluetooth-instellingen van het apparaat App-verbi

  SEE MORE:

   Inleiding voor het onderwerp

  ATTENTIE Niets op het dashboard leggen. Daarop neergelegde voorwerpen zouden tijdens het rijden kunnen verschuiven en uw aandacht van de verkeerssituatie afleiden - gevaar voor ongevallen! Verzeker u ervan dat tijdens het rijden ge

   Wielbouten losdraaien en vastzetten

  Afb. 153 Wielbouten losdraaien De wielsleutel tot de aanslag op de wielbout steken. Voor de antidiefstalwielbouten het bijbehorende opzetstuk gebruiken " afb. 152. Om de bouten los te draaien, het uiteinde van de wielsleutel vastpakken