Compacte stadsauto: Systeeminstellingen van het apparaat

 • De toets indrukken.

Menu voor de systeeminstellingen van het apparaat

 • Beeldscherm - Instelling van de beeldschermweergaven
 • Taal / Language - Instelling van de apparaattaal
 • Bluetooth - Bluetooth-instellingen van het apparaat
 • App-verbinding - In-/uitschakelen van de verbinding met de applicatie Move&Fun
 • Bron veilig verwijderen - Veilig verwijderen van externe apparaten
 • Fabrieksinstellingen - Terugzetten op de fabrieksinstellingen
 • Systeeminformatie - Systeeminformatie
 • Copyright - Licentie-informatie van het apparaat

Displayinstellingen

 • De toets Beeldscherm indrukken.
 • Beeldscherm uitschakelen (in 10 s) - Activering/deactivering van automatische beeldschermuitschakeling
 • Helderh.: ... - Instelling van de helderheid van het beeldscherm
 • Tijd weergeven in stand-bymodus - Tijd- en datumweergave op het beeldscherm bij ingeschakeld contact en uitgeschakeld apparaat
 • Kleur: ... - Keuze van de kleur voor de displayweergave

Instellingen van de apparaattaal

 • De toets Taal / Language indrukken.
 • De gewenste taal instellen.

Door het selecteren van het menupunt Aut. zoals in instrumentenpaneel wordt de apparaattaal overeenkomstig de taalinstelling voor het MAXI DOT-display ingesteld.

Bluetooth-instellingen

 • De toets Bluetooth indrukken.
 • Bluetooth - In-/uitschakelen van de Bluetooth- functie
 • Zichtbaarheid: ... - In-/uitschakelen van de zichtbaarheid van de Bluetooth-unit voor externe apparaten
 • Systeemnaam: ... - Bluetooth-naam van het apparaat (Skoda BT XXXX, waarbij XXXX staat voor de laatste vier cijfers van het chassisnummer)
 • Gekoppelde apparaten - Weergave van de lijst met gekoppelde externe Bluetooth -apparaten
 • Apparaten zoeken - Zoeken naar beschikbare externe apparaten
 • Bluetooth-audio (A2DP/AVRCP) - In-/uitschakelen van de aansluitmogelijkheden van externe audio-apparaten (bv. mp3-speler, tablet o.i.d.)

Verbinding met de applicatie

 • De toets App-verbinding indrukken.
 • Dataoverdracht actief - In-/uitschakelen van de verbinding met de applicatie Move&Fun

Veilig verwijderen van het externe apparaat

 • De toets Bron veilig verwijderen indrukken.
 • Het te verwijderen externe apparaat selecteren.

Fabrieksinstellingen (op fabrieksinstellingen terugzetten)

 • De toets Fabrieksinstellingen indrukken.
 • Het menupunt selecteren dat op de fabrieksinstellingen moet worden teruggezet.

Door het selecteren van het menupunt Alles terugzetten worden alle apparaatmenu's op de fabrieksinstellingen teruggezet.

Systeeminformatie

 • De toets Systeeminformatie indrukken.
 • Onderdeelnummer: - Onderdeelnummer van het apparaat
 • Software: - Versie van de gebruikte software
 • Hardware: - Versie van de gebruikte hardware
 • Bluetooth: - Versie van de gebruikte Bluetooth-software
 • Voor het updaten van de apparaatsoftware de functietoets indrukken.

Informatie over de beschikbare software-updates is verkrijgbaar bij een ŠKODA Partner.

  READ NEXT:

   Instellingen Radio

  De toets indrukken. ■ Pijltoetsen: ... - Instelling van de werking van de zenderomschakeling (functietoetsen en ) Geheugens - Wisselen tussen de onder de voorkeuzetoetsen opgeslagen zenders Zenders - Wisselen tussen alle be

   Klankinstellingen

  De toets indrukken. ■ Volume - Volume-instelling Max. inschakelvolume - Instelling van het maximumvolume bij het inschakelen van het apparaat Berichten - Volume-instelling voor verkeersmeldingen (TP) Volumeregeling - Instell

  SEE MORE:

   Overzicht instrumentenpaneel - rechts stuur

  Audioeenheid. Zie Audio System. Informatie- en entertainmentdisplay. Zie Information Displays. Schakelaar waarschuwingsknipperlichten. Zie Alarmknipperlichten. Zie Het stuurwiel afstellen. Ruit

   Werking

  WAARSCHUWING Het systeem is niet bedoeld om de bestuurder te ontheffen van zijn plicht om tijdens het rijden voorzichtig en oplettend te zijn. Met de snelheidsregeling (cruise control) kunt u met behulp van de schakelaars op het s