Compacte stadsauto: Systeeminstellingen van het apparaat

 • De toets indrukken.

Menu voor de systeeminstellingen van het apparaat

 • Beeldscherm - Instelling van de beeldschermweergaven
 • Taal / Language - Instelling van de apparaattaal
 • Bluetooth - Bluetooth-instellingen van het apparaat
 • App-verbinding - In-/uitschakelen van de verbinding met de applicatie Move&Fun
 • Bron veilig verwijderen - Veilig verwijderen van externe apparaten
 • Fabrieksinstellingen - Terugzetten op de fabrieksinstellingen
 • Systeeminformatie - Systeeminformatie
 • Copyright - Licentie-informatie van het apparaat

Displayinstellingen

 • De toets Beeldscherm indrukken.
 • Beeldscherm uitschakelen (in 10 s) - Activering/deactivering van automatische beeldschermuitschakeling
 • Helderh.: ... - Instelling van de helderheid van het beeldscherm
 • Tijd weergeven in stand-bymodus - Tijd- en datumweergave op het beeldscherm bij ingeschakeld contact en uitgeschakeld apparaat
 • Kleur: ... - Keuze van de kleur voor de displayweergave

Instellingen van de apparaattaal

 • De toets Taal / Language indrukken.
 • De gewenste taal instellen.

Door het selecteren van het menupunt Aut. zoals in instrumentenpaneel wordt de apparaattaal overeenkomstig de taalinstelling voor het MAXI DOT-display ingesteld.

Bluetooth-instellingen

 • De toets Bluetooth indrukken.
 • Bluetooth - In-/uitschakelen van de Bluetooth- functie
 • Zichtbaarheid: ... - In-/uitschakelen van de zichtbaarheid van de Bluetooth-unit voor externe apparaten
 • Systeemnaam: ... - Bluetooth-naam van het apparaat (Skoda BT XXXX, waarbij XXXX staat voor de laatste vier cijfers van het chassisnummer)
 • Gekoppelde apparaten - Weergave van de lijst met gekoppelde externe Bluetooth -apparaten
 • Apparaten zoeken - Zoeken naar beschikbare externe apparaten
 • Bluetooth-audio (A2DP/AVRCP) - In-/uitschakelen van de aansluitmogelijkheden van externe audio-apparaten (bv. mp3-speler, tablet o.i.d.)

Verbinding met de applicatie

 • De toets App-verbinding indrukken.
 • Dataoverdracht actief - In-/uitschakelen van de verbinding met de applicatie Move&Fun

Veilig verwijderen van het externe apparaat

 • De toets Bron veilig verwijderen indrukken.
 • Het te verwijderen externe apparaat selecteren.

Fabrieksinstellingen (op fabrieksinstellingen terugzetten)

 • De toets Fabrieksinstellingen indrukken.
 • Het menupunt selecteren dat op de fabrieksinstellingen moet worden teruggezet.

Door het selecteren van het menupunt Alles terugzetten worden alle apparaatmenu's op de fabrieksinstellingen teruggezet.

Systeeminformatie

 • De toets Systeeminformatie indrukken.
 • Onderdeelnummer: - Onderdeelnummer van het apparaat
 • Software: - Versie van de gebruikte software
 • Hardware: - Versie van de gebruikte hardware
 • Bluetooth: - Versie van de gebruikte Bluetooth-software
 • Voor het updaten van de apparaatsoftware de functietoets indrukken.

Informatie over de beschikbare software-updates is verkrijgbaar bij een ŠKODA Partner.

  READ NEXT:

   Instellingen Radio

  De toets indrukken. ■ Pijltoetsen: ... - Instelling van de werking van de zenderomschakeling (functietoetsen en ) Geheugens - Wisselen tussen de onder de voorkeuzetoetsen opgeslagen zenders Zenders - Wisselen tussen alle be

   Klankinstellingen

  De toets indrukken. ■ Volume - Volume-instelling Max. inschakelvolume - Instelling van het maximumvolume bij het inschakelen van het apparaat Berichten - Volume-instelling voor verkeersmeldingen (TP) Volumeregeling - Instell

  SEE MORE:

   Buitenspiegels

  WAARSCHUWINGVerstel de spiegels niet tijdens het rijden. Dit kan ertoe leiden dat u de controle over uw auto verliest, met ernstig persoonlijk letsel of de dood als gevolg. Inklapbare spiegels U kunt uw buitenspiegels inklappen in kra

   Werking

  Afb. 131 Lasersensor / registratiegebied Het systeem registreert met een lasersensor " afb. 131 - A verkeerssituaties vóór de wagen tot een afstand van ongeveer 10 meter " afb. 131 - B. De systeemingrepen gebeuren bij een her