Compacte stadsauto: Klankinstellingen

 • De toets indrukken.

■ Volume - Volume-instelling

 • Max. inschakelvolume - Instelling van het maximumvolume bij het inschakelen van het apparaat
 • Berichten - Volume-instelling voor verkeersmeldingen (TP)
 • Volumeregeling - Instelling van de volumeverhoging bij snelheidstoename
 • AUX volume: ... - Volume-instelling van het op de AUX-aansluiting aangesloten externe apparaat
 • Zacht - Laag volume
 • Middel - Gemiddeld volume
 • Hard - Hoog volume

■ Balance - Fader - Instelling van het geluidszwaartepunt tussen links en rechts, voor en achter (geldt voor de uitrusting met vier luidsprekers)

■ Balance - Instelling van het geluidszwaartepunt tussen links en rechts (geldt voor de uitrusting met twee luidsprekers)

■ Bassen - Midden - Hogen - Instelling van de equalizer

Hoofdmenu Instellingen

 • De toets indrukken.
 • Het gewenste menupunt door draaien van de regelaar selecteren.
 • De selectie van het menupunt door indrukken van de regelaar bevestigen.

■ Radio - Instellingen van het menu Radio, Instellingen Radio

■ Media - Instellingen van het menu Media, Instellingen Media

■ Beeldscherm - Instelling van de beeldschermweergaven, Displayinstellingen

■ Taal / Language - Instelling van de apparaattaal , Instellingen van de apparaattaal

■ Bron veilig verwijderen - Veilig verwijderen van externe apparaten, Veilig verwijderen van het externe apparaat

■ Fabrieksinstellingen - Terugzetten op de fabrieksinstellingen , Fabrieksinstellingen (op fabrieksinstellingen terugzetten)

■ Systeeminformatie - Systeeminformatie, Systeeminformatie

■ Copyright - Licentie-informatie van het apparaat

  READ NEXT:

   Instellingen Radio

  De toets → Radio indrukken. ■ Pijltoetsen: ... - Instelling van de werking van de zenderomschakeling (toetsen en ) Geheugens - Wisselen tussen de onder de voorkeuzetoetsen opgeslagen zenders Zenders - Wisselen tussen

   Instellingen Media

  De toets → Media indrukken. ■ Mix/Repeat incl. submap. - In-/uitschakelen van de titelweergave inclusief submappen Displayinstellingen De toets → Beeldscherm indrukken. ■ Beeldscherm uit (in 10 s) - Activerin

   Radio

  Inleiding voor het onderwerp Afhankelijk van de wagenuitrusting is analoge radio-ontvangst van FM- en AMfrequentiegebieden en digitale radio-ontvangst DAB mogelijk. VOORZICHTIG Parkeergarages, tunnels, hoge gebouwen en bergen kunnen het rad

  SEE MORE:

   Inleiding voor het onderwerp

  De koelvloeistof koelt de motor en bestaat uit water en antivries (met additieven die het koelsysteem tegen corrosie beschermen en kalkafzetting voorkomen). Het antivriesaandeel in de koelvloeistof moet 40 tot 60% bedragen. De correcte mengv

   Bediening

  Afb. 38 Bediening van het schuif-kanteldak Bediening van het schuif-kanteldak " afb. 38 Volledig openen In de geluidsarme stand openen Gedeeltelijk openen Volledig sluiten Omhoogzetten (schakelaar in stand ) Terugzetten (schakelaar