Compacte stadsauto: Instellingen van het menu Telefoon

 • De toets indrukken.

■ Handsfree bellen - Omschakeling van een oproep naar de telefoon / terug naar het apparaat (het menupunt wordt tijdens een telefoongesprek getoond)

■ Telefoon kiezen - Zoeken naar beschikbare telefoons / Lijst met gekoppelde telefoons / Selecteren van de telefoon

■ Gebruikersprofiel - Instellingen van het gebruikersprofiel

 • Favorieten wissen - Beheer voorkeurscontacten (favorieten)
 • Voicemailnr.: ... - Invoer van het telefoonnummer van de mailbox
 • Contact. weerg. ... - Indeling van de telefooncontactenlijst
 • Achternaam - Indeling op contactnaam
 • Voornaam - Indeling op contactvoornaam
 • Contact. import: ... - Importeren van de telefooncontacten
 • Herinnering voor mobiele telefoon - In-/uitschakelen van de weergave van de waarschuwing voor het vergeten van de telefoon in de wagen (voor zover de telefoon met het apparaat was verbonden)
 • Beltoon kiezen - Kiezen van apparaateigen beltoon (het gebruik van de beltoon is afhankelijk van het type aangesloten telefoon)

  READ NEXT:

   Klankinstellingen

  De toets indrukken. ■ Volume - Volume-instelling Maximaal inschakelvolume - Instelling van het maximale volume na het inschakelen van het apparaat Berichten - Volume-instelling voor verkeersmeldingen (TP) Aanpassing aan snel

   Systeeminstellingen van het apparaat

  De toets indrukken. Menu voor de systeeminstellingen van het apparaat Beeldscherm - Instelling van de beeldschermweergaven Taal / Language - Instelling van de apparaattaal Bluetooth - Bluetooth-instellingen van het apparaat App-verbi

   Instellingen Radio

  De toets indrukken. ■ Pijltoetsen: ... - Instelling van de werking van de zenderomschakeling (functietoetsen en ) Geheugens - Wisselen tussen de onder de voorkeuzetoetsen opgeslagen zenders Zenders - Wisselen tussen alle be

  SEE MORE:

   Maximumkogeldruk

  Aanwijzing  Wij adviseren gebruik te maken van de maximaal toegestane kogeldruk. Een kogeldruk van 50 kg niet onderschrijden, anders kan de aanhangwagen loskomen. Er rekening mee hou

   Bevestigingsogen van het TOP TETHER-systeem

  Afb. 16 Bevestigingsogen van het TOP TETHER-systeem is een bevestigingssysteem dat de bewegingen van de bovenzijde van het kinderzitje beperkt. De bevestigingsogen voor de bevestigingsgordel van een kinderzitje met het -systeem zitten aan de