Compacte stadsauto: Instellingen van het menu Telefoon

 • De toets indrukken.

■ Handsfree bellen - Omschakeling van een oproep naar de telefoon / terug naar het apparaat (het menupunt wordt tijdens een telefoongesprek getoond)

■ Telefoon kiezen - Zoeken naar beschikbare telefoons / Lijst met gekoppelde telefoons / Selecteren van de telefoon

■ Gebruikersprofiel - Instellingen van het gebruikersprofiel

 • Favorieten wissen - Beheer voorkeurscontacten (favorieten)
 • Voicemailnr.: ... - Invoer van het telefoonnummer van de mailbox
 • Contact. weerg. ... - Indeling van de telefooncontactenlijst
 • Achternaam - Indeling op contactnaam
 • Voornaam - Indeling op contactvoornaam
 • Contact. import: ... - Importeren van de telefooncontacten
 • Herinnering voor mobiele telefoon - In-/uitschakelen van de weergave van de waarschuwing voor het vergeten van de telefoon in de wagen (voor zover de telefoon met het apparaat was verbonden)
 • Beltoon kiezen - Kiezen van apparaateigen beltoon (het gebruik van de beltoon is afhankelijk van het type aangesloten telefoon)

  READ NEXT:

   Klankinstellingen

  De toets indrukken. ■ Volume - Volume-instelling Maximaal inschakelvolume - Instelling van het maximale volume na het inschakelen van het apparaat Berichten - Volume-instelling voor verkeersmeldingen (TP) Aanpassing aan snel

   Systeeminstellingen van het apparaat

  De toets indrukken. Menu voor de systeeminstellingen van het apparaat Beeldscherm - Instelling van de beeldschermweergaven Taal / Language - Instelling van de apparaattaal Bluetooth - Bluetooth-instellingen van het apparaat App-verbi

   Instellingen Radio

  De toets indrukken. ■ Pijltoetsen: ... - Instelling van de werking van de zenderomschakeling (functietoetsen en ) Geheugens - Wisselen tussen de onder de voorkeuzetoetsen opgeslagen zenders Zenders - Wisselen tussen alle be

  SEE MORE:

   Trekhaak

  WAARSCHUWINGWanneer de trekhaak niet wordt gebruikt, berg dan de trekhaakkogel stevig vastgezet in het bagagecompartiment op. Het aanbrengen van de afneembare trekhaakkogel moet bijzonder zorgvuldig plaatsvinden aangezien de juiste beves

   Mistlampen met CORNER-functie

  De CORNER-functie schakelt de mistlamp aan de betreffende wagenzijde automatisch in (bv. bij het afslaan of indraaien) als aan de volgende voorwaarden is voldaan. Het knipperlicht is ingeschakeld resp. de voorwielen zijn sterk ingestuurd