Compacte stadsauto: Aanwijzingen voor het rijden

Alleen op wegen en in terrein rijden, die geschikt zijn voor de technische toestand van de wagen , Technische gegevens.

De bestuurder is altijd verantwoordelijk voor de beslissing of de wagen geschikt is om te rijden in de betreffende omstandigheden.

ATTENTIE
 • De snelheid en rijstijl aanpassen aan het actuele weer, het wegdek, het zicht en de verkeersomstandigheden. Een te hoge snelheid of een verkeerde rijmanoeuvre kan ernstige verwondingen en materiële schade veroorzaken.
 • Brandbare voorwerpen, zoals onder de wagenbodem ingeklemde droge bladeren of takken kunnen door hete onderdelen ontbranden - brandgevaar!

 

VOORZICHTIG
 • Op de bodemvrijheid van de wagen letten! Bij het rijden over objecten die hoger zijn dan de bodemvrijheid kunnen deze de wagen beschadigen.
 • Onder de wagenbodem ingeklemde voorwerpen moeten zo snel mogelijk worden verwijderd. Deze voorwerpen kunnen schade aan de wagen (bv. aan delen van het brandstofsysteem of het remsysteem) veroorzaken.

  READ NEXT:

   Rijden door water

  Afb. 127 Maximaal toelaatbare waterhoogte bij rijden door water Om beschadigingen aan de wagen bij het rijden door water (bijvoorbeeld overstroomde wegen) te voorkomen, op het volgende letten: Vóór het rijden door water de d

   Algemene aanwijzingen

  Inleiding voor het onderwerp ATTENTIE De hulpsystemen dienen alleen als ondersteuning en ontslaan de bestuurder niet van de verantwoording voor het bedienen van de wagen. De verhoogde veiligheid en inzittendenbescherming door de

  SEE MORE:

   Inleiding voor het onderwerp

  De accu is een spanningsbron voor het starten van de motor en voor de voeding van elektrische verbruikers in de wagen. Automatische verbruikersuitschakeling - ontlaadbeveiliging van de accu Het boordnetsysteem probeert als volgt te voorkomen dat

   Gebruik van sneeuwkettingen

  WAARSCHUWINGOverschrijd 50km/h niet. Rijd niet met sneeuwkettingen op een sneeuwvrij wegdek.Breng uitsluitend sneeuwkettingen op de gespecificeerde banden aan. Zie Bandenspanning. Wanneer uw wagen is uitgerust met wieldeksels, verwi