Compacte stadsauto: Inleiding voor het onderwerp

In de houder kan een telefoon (of een vergelijkbaar apparaat) met de afmetingen 122x56 mm tot 164x83 mm dwars worden bevestigd.

De maximaal toegestane belasting van de houder bedraagt 200 g.

ATTENTIE Tijdens het rijden nooit bezig zijn met de houder - gevaar voor ongevallen!

 

VOORZICHTIG
 • De maximale toegestane belasting van de houder nooit overschrijden - er bestaat gevaar voor beschadiging of een beperkte werking.
 • Let erop dat er geen vloeistof of vocht in de opening voor de adapter komt - gevaar voor beschadiging van de elektrische installatie.
 • Voor het reinigen van de adapter en de houder een droge doek gebruiken.

  READ NEXT:

   Houder bevestigen/verwijderen

  Afb. 77 Houder in de adapter plaatsen / houder uit de adapter verwijderen Voor de bevestiging van de houder in de adapter de houder A in de bevestigingen B in pijlrichting 1 aanbrengen tot deze hoorbaar vergrendelt " afb.77. Voor het v

  SEE MORE:

   SYNC Mobiele apps inschakelen

  Om het systeem te gebruiken moet u ermee instemmen om informatie voor toestemming en updates van apps te sturen en te ontvangen, via het gegevensplan dat is gekoppeld aan het verbonden apparaat.Via het verbonden apparaat worden er g

   Zoemer waarschuwingslamp en controlelamp veiligheidsgordel

  Deze lamp gaat branden als de veiligheidsgordel bestuurder of passagier niet is vastgemaakt wanneer het contact wordt ingeschakeld. Werkprincipes  Als... Dan... De veiligheidsgord