Compacte stadsauto: Inleiding voor het onderwerp

In de houder kan een telefoon (of een vergelijkbaar apparaat) met de afmetingen 122x56 mm tot 164x83 mm dwars worden bevestigd.

De maximaal toegestane belasting van de houder bedraagt 200 g.

ATTENTIE Tijdens het rijden nooit bezig zijn met de houder - gevaar voor ongevallen!

 

VOORZICHTIG
 • De maximale toegestane belasting van de houder nooit overschrijden - er bestaat gevaar voor beschadiging of een beperkte werking.
 • Let erop dat er geen vloeistof of vocht in de opening voor de adapter komt - gevaar voor beschadiging van de elektrische installatie.
 • Voor het reinigen van de adapter en de houder een droge doek gebruiken.

  READ NEXT:

   Houder bevestigen/verwijderen

  Afb. 77 Houder in de adapter plaatsen / houder uit de adapter verwijderen Voor de bevestiging van de houder in de adapter de houder A in de bevestigingen B in pijlrichting 1 aanbrengen tot deze hoorbaar vergrendelt " afb.77. Voor het v

  SEE MORE:

   Middenconsole

  Uw auto kan uitgerust zijn met tal van uiteenlopende consolefuncties. Deze omvatten: Aux-ingangsaansluiting. USB. Extra voedingspunt. Mijn Ford-dock. 2 bekerhouders. 2 flessenhouders Muntenbakje Mijn Ford-dockWAARSCHUWINGAfleidi

   Remvloeistof

  Afb. 143 Remvloeistofreservoir De remvloeistof onder de volgende omstandigheden controleren. De wagen staat op een horizontale ondergrond. De motor is afgezet. Remvloeistofpeil controleren - het remvloeistofpeil moet tussen de markerin