Compacte stadsauto: Inleiding voor het onderwerp

De accu is een spanningsbron voor het starten van de motor en voor de voeding van elektrische verbruikers in de wagen.

Automatische verbruikersuitschakeling - ontlaadbeveiliging van de accu Het boordnetsysteem probeert als volgt te voorkomen dat de accu wordt ontladen als deze zwaar wordt belast.

 • Door verhoging van het stationair motortoerental.
 • Door de vermogensbegrenzing van bepaalde verbruikers.
 • Door het uitschakelen van sommige verbruikers (stoelverwarming, achterruitverwarming), net zo lang als nodig is.

Waarschuwingssymbolen op de accu

Symbool Betekenis
Altijd een veiligheidsbril dragen!
Accuzuur heeft een sterke bijtende werking. Altijd handschoenen en een beschermende bril dragen!
Vuur, vonken en open licht uit de buurt van de accu houden en niet roken!
Bij het laden van de accu ontstaat een explosief knalgas!
Kinderen uit de buurt houden van de accu!

 

ATTENTIE Accuzuur is sterk bijtend - gevaar voor verwondingen, bijtende werking of vergiftiging! Bijtende dampen in de lucht irriteren en veroorzaken schade aan de luchtwegen en de ogen. De volgende waarschuwingsaanwijzingen in acht nemen.
 • Bij het werken aan de accu beschermende handschoenen, oog- en huidbescherming dragen.
 • Als de ogen of de huid met elektrolyt in aanraking zijn gekomen, de betreffende plaats direct gedurende ten minste enkele minuten met veel water afspoelen. Onmiddellijk medische hulp inroepen.

 

ATTENTIE (vervolg)
 • De accu uit de buurt houden van personen die niet volledig zelfstandig zijn (bv. kinderen).
 • De accu niet kantelen, omdat er accuzuur uit de ontluchtingsopeningen van de accu kan lopen.

 

ATTENTIE Bij werkzaamheden aan de accu bestaat gevaar voor explosie, brand, verwondingen of bijtende werking! De volgende waarschuwingsaanwijzingen in acht nemen.
 • Niet roken, geen open vuur of licht gebruiken en geen vonkgevaarlijke werkzaamheden uitvoeren.
 • Een ontladen accu kan gemakkelijk bevriezen. Nooit een bevroren of ontdooide accu opladen. Een bevroren accu vervangen.
 • Nooit een beschadigde accu gebruiken.
 • De accupolen niet met elkaar verbinden. Door het doorverbinden van beide polen ontstaat kortsluiting.

 

VOORZICHTIG Let erop, dat het accuzuur niet in aanraking komt met de wagen - gevaar voor beschadiging van de wagen.

Let op

 • Wij adviseren om alle werkzaamheden aan de accu door een specialist te laten uitvoeren.
 • Een accu die ouder is dan 5 jaar laten vervangen.

  READ NEXT:

   Staat controleren

  Afb. 144 Accu: Vloeistofpeilmerkteken De toestand van de accu wordt regelmatig in het kader van de inspectie bij een specialist gecontroleerd. Accuzuurstand controleren Bij accu's met een accuzuurstand-indicator kan aan de hand van de ve

   Laden

  De accu alleen opladen, als het contact en alle verbruikers uitgeschakeld zijn. De aanwijzingen van de fabrikant van de acculader in acht nemen. Opladen Bij wagens met start-stopsysteem of interieurvoorverwarming de -klem van de accula

   Losmaken, aansluiten en vervangen

  De nieuwe accu moet dezelfde capaciteit, spanning, stroomsterkte en dezelfde afmetingen als de oorspronkelijke accu hebben. Wij adviseren de accu door een specialist te laten vervangen. Om de accukabels los te maken, het contact uitschakelen

  SEE MORE:

   Algemene informatie

  WAARSCHUWINGAfhankelijk van het type en de omvang van de beschadiging kunnen sommige banden slechts gedeeltelijk of soms geheel niet worden gedicht. Een te lage bandenspanning kan het weggedrag van de auto beïnvloeden, waardoor

   Beschrijving van het airbagsysteem

  Inleiding voor het onderwerp Het airbagsysteem biedt als aanvulling op de veiligheidsgordels een extra inzittendenbescherming bij ernstige aanrijdingen van voren en van opzij. De maximale beschermende werking van de airbag wordt alleen bereikt