Compacte stadsauto: Inleiding voor het onderwerp

De geautomatiseerde schakelbak schakelt automatisch op en terug, afhankelijk van de motorbelasting, bediening van het gaspedaal, rijsnelheid en de geselecteerde rijmodus.

De standen van de geautomatiseerde schakelbak worden ingesteld met de keuzehendel.

ATTENTIE
 • Geen gas geven als voor het wegrijden de stand voor vooruitrijden met de keuzehendel wordt ingesteld - gevaar voor ongevallen!
 • Nooit tijdens het rijden de keuzehendel in stand R zetten - gevaar voor ongevallen!
 • Vóór het verlaten van de wagen altijd de handrem stevig aantrekken! De wagen zou zich in beweging kunnen zetten - gevaar voor ongevallen!

 

VOORZICHTIG Als op een helling wordt gestopt, nooit proberen de wagen met het gaspedaal op zijn plaats te houden - gevaar voor schade aan de onderdelen van de versnellingsbak.

Let op

 • De motor kan alleen in stand N, bij ingetrapt rempedaal worden gestart.
 • Als de keuzehendel tijdens het rijden per ongeluk in stand N wordt gezet, moet het gas worden losgelaten en de keuzehendel pas weer in een rijstand worden gezet als de motor stationair draait.
 • Als het symbool N naast de keuzehendel knippert, de keuzehendelstand N inschakelen.

  READ NEXT:

   Keuzehendelstand kiezen

  Afb. 125 Keuzehendelstanden Door de keuzehendel te verplaatsen kan deze in een van de volgende standen worden gezet " afb. 125. Neutraal (neutrale stand) - de krachtoverbrenging naar de aangedreven wielen is onderbroken. Achteruitversnel

   Handmatig schakelen (tiptronic)

  Afb. 126 Keuzehendel / displayweergave De tiptronic biedt de mogelijkheid om handmatig via de keuzehendel te schakelen. Bij stilstaande wagen naar handmatig schakelen omschakelen Het rempedaal intrappen. De keuzehendel tegen de veerdruk

   Wegrijden en rijden

  Wegrijden en tijdelijk stoppen Het rempedaal intrappen en vasthouden. De motor starten. De keuzehendel in pijlrichting tegen de veerdruk in naar links drukken " afb.125 en stand D inschakelen. Het rempedaal loslaten en gas geven. Bij

  SEE MORE:

   Wagen met de slotgreep ontgrendelen/vergrendelen

  Afb. 30 Slotgreep Bij wagens zonder centrale vergrendeling kunt u de portieren die niet zijn voorzien van een slotcilinder van binnenuit met de slotgreep vergrendelen en ontgrendelen. Om het portier te vergrendelen de slotgreep in pijlr

   Audioeenheid

  WAARSCHUWINGAfleiding tijdens het rijden kan leiden tot verlies van de controle over de auto, aanrijdingen en letsel. We adviseren zeer voorzichtig te werk te gaan bij het gebruik van apparatuur die uw aandacht van de weg kunnen