Compacte stadsauto: Handmatig schakelen (tiptronic)

Afb. 126 Keuzehendel / displayweergave
Afb. 126 Keuzehendel / displayweergave

De tiptronic biedt de mogelijkheid om handmatig via de keuzehendel te schakelen.

Bij stilstaande wagen naar handmatig schakelen omschakelen

 • Het rempedaal intrappen.
 • De keuzehendel tegen de veerdruk in tweemaal naar links drukken.

Schakelen

 • Om op te schakelen de keuzehendel naar voren + aantippen " afb. 126.
 • Om terug te schakelen de keuzehendel naar achteren - aantippen " afb.126.

Tijdens het rijden naar handmatig schakelen omschakelen

 • De keuzehendel tegen de veerdruk in naar links drukken en de stand M inschakelen.

  Op het display van het instrumentenpaneel wordt de ingeschakelde keuzehendelstand weergegeven " afb. 126.

Tijdelijk naar handmatig schakelen in stand D omschakelen

 • De keuzehendel naar voren + of naar achteren - " afb. 126 aantippen.

Vindt binnen een bepaalde tijd geen handmatige schakelactie plaats, wordt het tijdelijk handmatig schakelen uitgeschakeld.

Bij het schakelen op het schakeladvies letten.

Bij het accelereren schakelt de versnellingsbak kort voor het bereiken van het maximaal toegestane motortoerental automatisch op naar de volgende versnelling.

Als een lagere versnelling wordt gekozen, schakelt de versnellingsbak pas terug wanneer een te hoog motortoerental niet meer mogelijk is.

Let op In sommige gevallen, bijvoorbeeld bij bergafwaarts rijden, kan het voordelig zijn handmatig te schakelen. Door het terugschakelen wordt de belasting van de remmen en daarmee de remslijtage verminderd.

  READ NEXT:

   Wegrijden en rijden

  Wegrijden en tijdelijk stoppen Het rempedaal intrappen en vasthouden. De motor starten. De keuzehendel in pijlrichting tegen de veerdruk in naar links drukken " afb.125 en stand D inschakelen. Het rempedaal loslaten en gas geven. Bij

   Tips voor zuinig rijden

  Het brandstofverbruik is o.a. afhankelijk van de rijstijl, de staat van het wegdek en de weersomstandigheden. Voor een zuinige rijstijl de volgende aanwijzingen in acht nemen. Onnodig accelereren en remmen vermijden. Het schakeladvies in

  SEE MORE:

   SYNC Emergency Assistance

  WAARSCHUWINGVoor de werking van deze functie moet uw mobiele telefoon over Bluetooth beschikken en compatibel zijn met het systeem. Zorg ervoor dat uw telefoon zich op een veilige plek in uw auto bevindt, zodat deze bij een botsing niet

   Houder bevestigen/verwijderen

  Afb. 77 Houder in de adapter plaatsen / houder uit de adapter verwijderen Voor de bevestiging van de houder in de adapter de houder A in de bevestigingen B in pijlrichting 1 aanbrengen tot deze hoorbaar vergrendelt " afb.77. Voor het v