Compacte stadsauto: Kenmerkende wagengegevens

Afb. 183
Afb. 183 Typeplaatje

Typeplaatje Het typeplaatje " afb. 183 zit onderaan de B-stijl aan de linkerzijde van de wagen.

Het typeplaatje bevat de volgende gegevens.

 1. Fabrikant van de wagen
 2. Chassisnummer (VIN)
 3. Maximaal toegestaan gewicht
 4. Maximaal toegestane voorasbelasting
 5. Maximaal toegestane achterasbelasting

Chassisnummer (VIN) Het VIN-nummer (chassisnummer) is in de motorruimte ingeslagen op de rechter veerpootsteun. Dit nummer staat ook op een plaatje in de linksonder in de hoek van de voorruit (samen met een VIN-streepjescode) en op het typeplaatje.

Motornummer Het motornummer is ingeslagen op het motorblok.

Aanvullende informatie (geldt voor Rusland) Het volledige toelatingsnummer van het verkeersmiddel staat in de wagenpapieren vermeld, veld 17.

ATTENTIE De aangegeven waarden voor de maximaal toegestane gewichten mogen niet worden overschreden - gevaar voor ongevallen en beschadiging!

  READ NEXT:

   Rijklaar gewicht

  Deze waarde is alleen ter oriëntatie is bepaald met het laagst mogelijke rijklaar gewicht zonder verdere gewichtsverhogende uitrustingen zoals reservewiel en dergelijke. Dit is eveneens bepaald met een bestuurder van 75 kg incl. bedrijfsvl

   Laadvermogen

  Uit het verschil tussen het maximaal toegestaan gewicht en het rijklaar gewicht is het mogelijk bij benadering het laadvermogen te bepalen. Het laadvermogen bestaat uit de volgende gewichten: Het gewicht van de passagiers. Het gewicht van

   Afmetingen

  Afb. 184 Wagenafmetingen De wagenafmetingen in de technische wagendocumentatie hebben altijd voorrang boven de informatie in dit instructieboekje. De hierna vermelde afmetingen gelden voor het basismodel zonder speciale uitvoeringen. W

  SEE MORE:

   De rugleuning neerklappen

  WAARSCHUWINGGebruik tijdens het rijden de achterbank niet als bed. Als u deze waarschuwing negeert, kan dat ernstig letsel of de dood tot gevolg hebben. Wanneer u de stoelen neerklapt of uitklapt, moet u voorzichtig zijn dat uw vi

   Tips voor de klimaatregeling in het interieur

  Algemene tips WAARSCHUWINGWanneer de luchtrecirculatiestand langdurig wordt ingeschakeld, kunnen de ruiten beslaan. Wanneer de ruiten beslaan, stel dan de standen in om de voorruit te ontwasemen. N.B.: Het is mogelijk dat er wat lu