Compacte stadsauto: Inleiding voor het onderwerp

Afb. 134
Afb. 134 Sticker met voorgeschreven brandstof

Aan de binnenzijde van de tankklep staat de voor de wagen voorgeschreven brandstof vermeld " afb. 134.

De tankinhoud bedraagt ongeveer 35 liter, waarvan 4 liter reserve.

ATTENTIE De brandstof resp. de brandstofdampen zijn explosief - er bestaat levensgevaar!

 

VOORZICHTIG
 • De brandstoftank nooit helemaal leegrijden! Door de onregelmatige brandstoftoevoer kan ontbranding uitblijven - gevaar voor motorschade en beschadiging van het uitlaatsysteem.
 • Gemorste brandstof direct van de wagenlak verwijderen - er bestaat gevaar voor lakschade.
 • Als de wagen in een ander land dan voorzien moet worden gebruikt, kunt u contact opnemen met een ŠKODA Partner. Deze zal u vertellen of in het betreffende land de door de fabrikant voorgeschreven brandstof wordt geleverd en of het door de fabrikant is toegestaan een andere brandstof te tanken.

  READ NEXT:

   Benzine tanken

  Afb. 135 Tankklep openklappen / tankdop eruit draaien / tankdop op de tankklep steken Het contact uitschakelen. De tankklep in pijlrichting 1 openklappen " afb. 135. De tankdop vasthouden en met de sleutel linksom ontgrendelen. De tank

   Loodvrije benzine

  Aan de binnenzijde van de tankklep staat de voor de wagen voorgeschreven brandstof vermeld " afb. 134 . De wagen alleen gebruiken met loodvrije benzine gebruiken, die maximaal 10% bioethanol (E10) bevat. Loodvrije benzine moet voldoen aan de Eu

   CNG (gecomprimeerd aardgas) tanken

  Afb. 136 Vulopening voor het tanken van aardgas De bediening bij de diverse aardgastankinstallaties kan verschillend zijn. Bij het tanken van aardgas bij een u onbekende tankinstallatie moet u de daar aanwezige instructies volgen of het tank

  SEE MORE:

   USB 2

  Uw auto kan uitgerust zijn met een extra USB-poort. In dat geval bevindt USB 1 zich vooraan in de auto, onder aan het dashboard. USB 2 bevindt zich in de bagageruimte van de middenconsole van uw auto.U kunt een extra USB-apparaat aa

   Menupunt Audio

  In het menupunt Audio worden de volgende gegevens weergegeven. Radio Actueel beluisterde zender (naam/frequentie). Het gekozen frequentiegebied (bv. FM) eventueel met het nummer van de voorkeuzetoets (bv. FM 3), als de zender in de geheugenl