Compacte stadsauto: Inleiding voor het onderwerp

City Safe Drive (hierna systeem) controleert de verkeerssituatie vóór de wagen.

Herkent het systeem het gevaar van een aanrijding met een vóór de wagen aanwezig obstakel, dan wordt er automatisch geremd. Daardoor wordt het ongevalrisico verminderd resp. de gevolgen van de aanrijding worden geminimaliseerd.

ATTENTIE
 • De algemene aanwijzingen m.b.t. het gebruik van de hulpsystemen dienen in acht te worden genomen, in alinea Inleiding voor het onderwerp.
 • Het systeem reageert niet op kruisende of tegemoetkomende objecten.

 

VOORZICHTIG Het systeem kan de wagen tot stilstand vertragen. Indien de wagen na het stoppen begint te rollen, dient deze met het rempedaal te worden afgeremd.

  READ NEXT:

   Werking

  Afb. 131 Lasersensor / registratiegebied Het systeem registreert met een lasersensor " afb. 131 - A verkeerssituaties vóór de wagen tot een afstand van ongeveer 10 meter " afb. 131 - B. De systeemingrepen gebeuren bij een her

   Deactiveren/activeren

  Afb. 132 Toets voor het City Safe Drivesysteem De functie wordt elke keer als het contact wordt ingeschakeld automatisch geactiveerd. Voor de deactivering de toets " afb. 132 ingedrukt houden tot een signaaltoon te horen is. Op het d

  SEE MORE:

   Aanwijzingen voor het rijden

  Alleen op wegen en in terrein rijden, die geschikt zijn voor de technische toestand van de wagen , Technische gegevens. De bestuurder is altijd verantwoordelijk voor de beslissing of de wagen geschikt is om te rijden in de betreffende omstandi

   Reservewiel verwijderen/opbergen

  Afb. 150 Wiel verwijderen Het wiel ligt in een uitsparing onder de bodembekleding in de bagageruimte en is bevestigd met een borgbout " afb. 150. Wiel verwijderen De bodembekleding in de bagageruimte optillen. De bevestigingsband losmaken