Compacte stadsauto: Inleiding voor het onderwerp

City Safe Drive (hierna systeem) controleert de verkeerssituatie vóór de wagen.

Herkent het systeem het gevaar van een aanrijding met een vóór de wagen aanwezig obstakel, dan wordt er automatisch geremd. Daardoor wordt het ongevalrisico verminderd resp. de gevolgen van de aanrijding worden geminimaliseerd.

ATTENTIE
 • De algemene aanwijzingen m.b.t. het gebruik van de hulpsystemen dienen in acht te worden genomen, in alinea Inleiding voor het onderwerp.
 • Het systeem reageert niet op kruisende of tegemoetkomende objecten.

 

VOORZICHTIG Het systeem kan de wagen tot stilstand vertragen. Indien de wagen na het stoppen begint te rollen, dient deze met het rempedaal te worden afgeremd.

  READ NEXT:

   Werking

  Afb. 131 Lasersensor / registratiegebied Het systeem registreert met een lasersensor " afb. 131 - A verkeerssituaties vóór de wagen tot een afstand van ongeveer 10 meter " afb. 131 - B. De systeemingrepen gebeuren bij een her

   Deactiveren/activeren

  Afb. 132 Toets voor het City Safe Drivesysteem De functie wordt elke keer als het contact wordt ingeschakeld automatisch geactiveerd. Voor de deactivering de toets " afb. 132 ingedrukt houden tot een signaaltoon te horen is. Op het d

  SEE MORE:

   Inleiding voor het onderwerp

  De accu is een spanningsbron voor het starten van de motor en voor de voeding van elektrische verbruikers in de wagen. Automatische verbruikersuitschakeling - ontlaadbeveiliging van de accu Het boordnetsysteem probeert als volgt te voorkomen dat

   Inrijden

  Banden WAARSCHUWINGNieuwe banden hebben een inlooptijd van ongeveer 500km. Gedurende deze periode kan de auto een andere rijkarakteristiek vertonen. Remmen en koppelingWAARSCHUWINGVermijd indien mogelijk het intensief gebruik van de rem