Compacte stadsauto: Deactiveren/activeren

Afb. 132
Afb. 132 Toets voor het City Safe Drivesysteem

De functie wordt elke keer als het contact wordt ingeschakeld automatisch geactiveerd.

 • Voor de deactivering de toets " afb. 132 ingedrukt houden tot een signaaltoon te horen is.

Op het display van het instrumentenpaneel verschijnt de overeenkomstige melding resp. het controlelampje knippert meerdere malen snel achter elkaar (het controlelampje brandt bij een snelheid van 5-30 km/h).

 • Voor de activering de toets " afb. 132 ingedrukt houden tot een signaaltoon te horen is.

Op het display van het instrumentenpaneel verschijnt de overeenkomstige melding resp. het controlelampje .

ATTENTIE Het systeem om veiligheidsredenen in de volgende situaties deactiveren.
 • Als de wagen wordt afgesleept.
 • Als met de wagen door een wasstraat wordt gereden.
 • Als de lasersensor beschadigd of defect is.
 • Als de wagen op een rollenbank staat.
 • Als de voorruit bij de lasersensor is beschadigd.
 • Als bijvoorbeeld de lading op de dakdragers tot voorbij de voorste dakrand uitsteekt.

  READ NEXT:

   Inleiding voor het onderwerp

  De bandenspanningscontrole (hierna systeem) controleert de bandenspanning tijdens het rijden. Bij een verandering van de bandenspanning gaat het controlelampje in het instrumentenpaneel branden en klinkt er een akoestisch signaal, Bandensp

   Opslaan van de bandenspanningswaarden

  Afb. 133 Toets voor opslaan van de bandenspanningswaarden Handelwijze bij het opslaan van de bandenspanningswaarden Alle banden tot de voorgeschreven bandenspanning oppompen. Het contact inschakelen. De toets " afb. 133 indrukken en inge

  SEE MORE:

   Plaatsing kinderzitje

  WAARSCHUWINGExtreem gevaar! Gebruik een naar achteren gericht kinderveiligheidszitje nooit op een stoel die beschermd wordt door een ervoor aangebrachte actieve airbag! Het kind kan dodelijke of ernstige verwondingen oplopen. A

   Menupunt Audio

  In het menupunt Audio worden de volgende gegevens weergegeven. Radio Actueel beluisterde zender (naam/frequentie). Het gekozen frequentiegebied (bv. FM) eventueel met het nummer van de voorkeuzetoets (bv. FM 3), als de zender in de geheugenl