Compacte stadsauto: Controleren en bijvullen

Afb. 142
Afb. 142 Koelvloeistofexpansiereservoir

De koelvloeistof onder de volgende omstandigheden controleren en bijvullen.

 • De wagen staat op een horizontale ondergrond.
 • De motor is niet warm (bij een motor die op bedrijfstemperatuur is kan het controleresultaat onnauwkeurig zijn).
 • De motor is afgezet.

Koelvloeistofpeil controleren - het koelvloeistofpeil moet tussen de markeringen A en B liggen " afb. 142. Als het koelvloeistofpeil onder de markering B ligt, koelvloeistof bijvullen.

Bijvullen In het expansiereservoir moet altijd een geringe hoeveelheid koelvloeistof aanwezig zijn.

 • Een doek op de dop van het koelvloeistofexpansiereservoir leggen en de dop voorzichtig losschroeven.
 • Nieuwe koelvloeistof met de juiste specificatie bijvullen.
 • De dop vastdraaien tot deze correct is vergrendeld.

De specificatie van de koelvloeistof is aangegeven op het koelvloeistofexpansiereservoir " afb. 142.

Als er geen voorgeschreven koelvloeistof beschikbaar is, dan alleen gedestilleerd resp. gedemineraliseerd water bijvullen en de mengverhouding tussen het water en het antivries zo snel mogelijk door een specialist laten corrigeren.

VOORZICHTIG
 • Bij een leeg expansiereservoir geen koelvloeistof bijvullen. Daardoor zou er lucht in het systeem kunnen komen - gevaar voor motorschade! Niet verder rijden! De motor afzetten en de hulp van een specialist inroepen.
 • Geen koelvloeistof bijvullen tot boven de markering A " afb. 142. De warme koelvloeistof zou uit het koelsysteem kunnen worden geperst - gevaar voor beschadiging van de onderdelen in de motorruimte.
 • Als het bijvullen van koelvloeistof niet mogelijk is, niet verder rijden! De motor afzetten en de hulp van een specialist inroepen.
 • Een koelvloeistofadditief dat niet voldoet aan de specificaties kan de corrosiewerende werking van het koelsysteem verminderen - gevaar voor beschadiging van het koelsysteem en de motor.
 • Als iets anders dan gedestilleerd (gedemineraliseerd) water wordt bijgevuld, moet de koelvloeistof door een specialist worden ververst - gevaar voor motorschade.
 • Koelvloeistofverlies kan worden veroorzaakt door lekkage in het koelsysteem - gevaar voor motorschade. Koelvloeistof bijvullen en de hulp van een specialist inroepen.

Let op Een te laag koelvloeistofpeil wordt in het instrumentenpaneel aangegeven door het branden van het controlelampje. Toch raden wij aan het koelvloeistofpeil regelmatig via het reservoir te controleren.

  READ NEXT:

   Remvloeistof

  Afb. 143 Remvloeistofreservoir De remvloeistof onder de volgende omstandigheden controleren. De wagen staat op een horizontale ondergrond. De motor is afgezet. Remvloeistofpeil controleren - het remvloeistofpeil moet tussen de markerin

   Accu

   Inleiding voor het onderwerp

  De accu is een spanningsbron voor het starten van de motor en voor de voeding van elektrische verbruikers in de wagen. Automatische verbruikersuitschakeling - ontlaadbeveiliging van de accu Het boordnetsysteem probeert als volgt te voorkomen dat

  SEE MORE:

   Handmatig schakelen en pedalen

  Inleiding voor het onderwerp VOORZICHTIG Als op een helling wordt gestopt, nooit proberen de wagen met het koppelings- of gaspedaal op zijn plaats te houden - gevaar voor schade aan de koppeling. Handmatig schakelen Afb. 124 Schakelsc

   Algemene informatie

  Radiofrequenties en factoren voor een goede radio-ontvangst N.B.: Langdurig naar luide audio luisteren kan uw gehoor beschadigen.  Factoren voor radio-ontvangst Afstand en sterkte Naarmate u