Compacte stadsauto: Remvloeistof

Afb. 143
Afb. 143 Remvloeistofreservoir

De remvloeistof onder de volgende omstandigheden controleren.

 • De wagen staat op een horizontale ondergrond.
 • De motor is afgezet.

Remvloeistofpeil controleren - het remvloeistofpeil moet tussen de markeringen "MIN" en "MAX" liggen " afb. 143.

Specificatie - de remvloeistof moet voldoen aan de norm VW 501 14 (deze norm voldoet aan de eisen van de norm FMVSS 116 DOT4).

De verversing van de remvloeistof vindt plaats in het kader van de inspectie.

ATTENTIE
 • Indien de termijn voor het verversen van de remvloeistof wordt overschreden, kan er tijdens krachtig remmen dampbelvorming in het remsysteem optreden. Dat kan uitval van het remsysteem tot gevolg hebben - gevaar voor ongevallen!
 • Bij werkzaamheden in de motorruimte moeten de volgende waarschuwingsaanwijzingen in acht worden genomen.
 • Als het vloeistofpeil binnen korte tijd duidelijk daalt of tot onder de markering "MIN" " afb. 143 zakt, kan dit te wijten zijn aan een lekkage in het remsysteem. Niet verder rijden - gevaar voor ongevallen! De hulp van een specialist inroepen.

Let op Een te laag remvloeistofpeil wordt in het instrumentenpaneel aangegeven door het branden van het controlelampje , Remsysteem. Toch raden wij aan het remvloeistofpeil regelmatig via het reservoir te controleren.

  READ NEXT:

   Accu

   Inleiding voor het onderwerp

  De accu is een spanningsbron voor het starten van de motor en voor de voeding van elektrische verbruikers in de wagen. Automatische verbruikersuitschakeling - ontlaadbeveiliging van de accu Het boordnetsysteem probeert als volgt te voorkomen dat

   Staat controleren

  Afb. 144 Accu: Vloeistofpeilmerkteken De toestand van de accu wordt regelmatig in het kader van de inspectie bij een specialist gecontroleerd. Accuzuurstand controleren Bij accu's met een accuzuurstand-indicator kan aan de hand van de ve

  SEE MORE:

   Inleiding voor het onderwerp

  De verwarming verwarmt en ventileert het interieur van de wagen. De airconditioning koelt en droogt het interieur. Het verwarmingsvermogen is afhankelijk van de koelvloeistoftemperatuur, het volledige verwarmingsvermogen wordt daarom pas bij b

   Beschrijving van de bandenafdichtset

  Afb. 156 Beschrijving van de bandenafdichtset De bandenafdichtset bevindt zich in een bak onder de bodembekleding van de bagageruimte. Sticker met de snelheidsaanduiding "max. 80 km/h" resp. "max. 50 mph" Ventielsleute