Compacte stadsauto: Elektronische wegrijblokkering en stuurslot

Door de elektronische wegrijblokkering (hierna wegrijblokkering) en het stuurslot wordt diefstal of onbevoegd gebruik van de wagen bemoeilijkt.

Wegrijblokkering De wegrijblokkering maakt een motorstart uitsluitend mogelijk bij gebruik van de originele sleutel.

Storing van de wegrijblokkering Bij een storing van de wegrijblokkering in de sleutel kan de motor niet worden gestart.

Om te starten de andere sleutel gebruiken, eventueel de hulp van een specialist inroepen.

Stuurslot - vergrendelen

 • De sleutel uit het contact trekken en aan het stuurwiel draaien, tot het stuurslot vergrendelt.

Stuurslot - ontgrendelen

 • De sleutel in het contactslot steken en het contact inschakelen. Als dat niet lukt, dan het stuurwiel iets heen en weer bewegen om het stuurslot te ontgrendelen.
ATTENTIE De wagen nooit met vergrendelde stuurinrichting laten rollen - gevaar voor ongevallen!

  READ NEXT:

   Contact in-/uitschakelen

  Afb. 120 Standen van de sleutel in het contactslot Standen van de sleutel in het contactslot " afb. 120 Contact uitgeschakeld, motor afgezet Contact ingeschakeld Motor starten Motor starten/afzetten Voor het starten van de motor D

   Inleiding voor het onderwerp

  Het start-stopsysteem (hierna systeem) reduceert de CO2-uitstoot en schadelijke emissies en spaart brandstof. Als het systeem herkent, dat bij het stoppen (bijvoorbeeld bij een verkeerslicht) het draaien van de motor niet nodig is, wordt de

  SEE MORE:

   Algemene aanwijzingen

  Inleiding voor het onderwerp ATTENTIE De hulpsystemen dienen alleen als ondersteuning en ontslaan de bestuurder niet van de verantwoording voor het bedienen van de wagen. De verhoogde veiligheid en inzittendenbescherming door de

   Bediening van verlichtingsfunctie

  Afb. 40 Lichtschakelaar en draaiknop voor lichtbundelhoogteverstelling Om de lichtfunctie in en uit te schakelen kan de schakelaar A " afb. 40 in een van de volgende standen worden gedraaid. Licht uitschakelen (uitgezonderd dagrijverlichting