Compacte stadsauto: Contact in-/uitschakelen

Afb. 120
Afb. 120 Standen van de sleutel in het contactslot

Standen van de sleutel in het contactslot " afb. 120

 1. Contact uitgeschakeld, motor afgezet
 2. Contact ingeschakeld
 3. Motor starten

Motor starten/afzetten

Voor het starten van de motor

 • De handrem stevig aantrekken.
 • Bij wagens met schakelbak de versnellingshendel in de neutrale stand zetten, het koppelingspedaal intrappen en ingetrapt houden, tot de motor is aangeslagen.
 • Bij wagens met geautomatiseerde schakelbak de keuzehendel in stand N zetten en het rempedaal intrappen en ingetrapt houden, tot de motor is aangeslagen.

Motor starten

 • De sleutel in de stand 3 draaien " afb. 120  om de startprocedure te activeren. Vervolgens de sleutel loslaten, de motor slaat automatisch aan.

Als de motor niet binnen 10 seconden aanslaat, de sleutel in stand 1 draaien.

De startprocedure na 30 s herhalen.

Motor afzetten

 • De wagen stilzetten.
 • De sleutel in de stand 1 " afb. 120 draaien.

Na langdurige hoge motorbelasting de motor niet direct afzetten als de wagen stilstaat, maar nog ongeveer 1 minuut stationair laten draaien. Daarmee wordt warmteophoping in de afgezette motor voorkomen.

Let op Nadat het contact is uitgeschakeld, kan de koelluchtventilator (ook bij uitgeschakeld contact) nog circa 10 minuten verder draaien.

  READ NEXT:

   Inleiding voor het onderwerp

  Het start-stopsysteem (hierna systeem) reduceert de CO2-uitstoot en schadelijke emissies en spaart brandstof. Als het systeem herkent, dat bij het stoppen (bijvoorbeeld bij een verkeerslicht) het draaien van de motor niet nodig is, wordt de

   Werking

  Afb. 121 Displayweergave Wagens met schakelbak De motor wordt automatisch afgezet, zodra de wagen tot stilstand komt, de versnellingshendel in de neutrale stand wordt gezet en het koppelingspedaal wordt losgelaten. De motor wordt automatisc

  SEE MORE:

   Displaygedeelten

  Afb. 96 Displaygedeelten: Swing/Blues Afb. 97 Displaygedeelten: Swing Beschrijving van de displayweergave " afb. 96 en " afb. 97 Statusregel met tijd- en buitentemperatuurweergave en verdere informatie Informatie over het actuele menu

   Inleiding voor het onderwerp

  Om het gevaar voor verwondingen bij een ongeval te verminderen, is het vervoer van kinderen uitsluitend in kinderzitjes toegestaan! Voor de montage en het gebruik van het kinderzitje de aanwijzingen in dit instructieboekje en in de gebruiksaan