Compacte stadsauto: USB 2

Uw auto kan uitgerust zijn met een extra USB-poort. In dat geval bevindt USB 1 zich vooraan in de auto, onder aan het dashboard. USB 2 bevindt zich in de bagageruimte van de middenconsole van uw auto.

U kunt een extra USB-apparaat aansluiten op de tweede USB-poort.

N.B.: SYNC ondersteunt slechts één aangesloten iOS-apparaat (Apple) tegelijk (het apparaat dat u het eerst aansluit). Wanneer u een tweede iOS-apparaat aansluit, laadt het systeem dat apparaat op, maar zal het dit apparaat niet afspelen.

Spraakcommando's voor audiobronnen

Missing Image Via uw spraaksysteem kunt u de audiobron wisselen met een eenvoudig spraakcommando.

Druk op de spraaktoets en zeg desgevraagd:

Spraakcommando
(music | audio | entertainment) [system]
Hieronder staan enkele voorbeelden van spraakcommando's die u kunt gebruiken.
[tune [to]] AM
[tune [to]] AM1
[tune [to]] AM (autostore | AST | autoset)
[tune [to]] AM 2
Bluetooth (audio | stereo)
(disc | CD [player]) play
[tune [to]] FM
[tune [to]] FM1
[tune [to]] FM (autostore | AST | autoset) preset ___
[tune [to]] FM 2
((line | AV | audio video) in | AUX | audio video)
Radio
(USB [stick] | iPod | MP3 [player])
((who's | who is) this | who plays this | (what's | what is) playing [now] | (what | which) (song | track | artist) is this | (who's | who is) playing | (what's | what is) this)
Help

Spraakcommando's voor radio

Missing Image Als u naar de radio luistert, druk dan op de spraaktoets en zeg een van de commando's in de volgende tabel.

Als u niet naar de radio luistert, druk dan op de spraaktoets en zeg na de toon:

Spraakcommando
Radio
U kunt dan een van de volgende commando's zeggen.
[tune [to]] AM
[tune [to]] AM1
[tune [to]] AM (autostore | AST | autoset)
[tune [to]] AM 2
[tune [to]] (AM ___ | ___ [AM])
[tune [to]] AM preset ___
[tune [to]] AM1 preset ___
[tune [to]] FM
[tune [to]] FM1
[tune [to]] FM (autostore | AST | autoset)
[tune [to]] FM 2
[tune [to]] (FM ___ | ___ [FM])
[tune [to]] FM (autostore | AST | autoset) preset ___
[tune [to]] FM preset ___
[tune [to]] FM 2 preset ___
[tune [to]] preset ___
tune [radio]
Help

Spraakcommando's voor cd

Missing Image Als u naar een cd luistert, druk dan op de spraaktoets en zeg een van de commando's in de volgende tabel.

Als u niet naar een cd luistert, druk dan op de spraaktoets en zeg na de toon:

Spraakcommando
(disc | CD [player]) play
U kunt dan een van de volgende commando's zeggen.
pause
play
[play] next track
[play] previous track
[play | change to] track [number] ___
repeat (track | song) [on] *
repeat folder [on]
repeat off
(shuffle | random | mix) [on | (tracks | songs) [on]] *
(shuffle | random | mix) (CD [player] | disc) [on]
(shuffle | random | mix) folder [on]
shuffle off

*U moet het systeem vertellen welk nummer of welke map moet worden herhaald of in willekeurige volgorde afgespeeld met deze commando's.

Bluetooth-apparaten en systeeminstellingen

Toegang tot deze menu's kan verkregen worden met behulp van de display van de audio-unit. Zie SYNC gebruiken met telefoon.

  READ NEXT:

   Storingsdiagnose SYNC

  Uw SYNC systeem is eenvoudig in gebruik. Indien u echter vragen mocht hebben, raadpleeg dan de onderstaande tabellen. Bezoek de Ford website om de compatibiliteit van uw gsm te controleren.  Problemen met gsm's

   Elektromagnetische compatibiliteit

  WAARSCHUWINGUw auto is getest en gecertificeerd volgens de wetgeving betreffende elektromagnetische comptabiliteit (72/245/EEC, UN ECE Regeling 10 of andere geldende lokale vereisten). U dient ervoor te zorgen dat apparatuur die u h

  SEE MORE:

   Gloeilampje van dim- en grootlicht vervangen - Variant 1

  Afb. 174 Gloeilampje van dim- en grootlicht vervangen De stekker met het gloeilampje in pijlrichting 1 " afb. 174 eruit trekken. De beschermkap A verwijderen. De borgbeugel in richting van de koplamp drukken en in pijlrichting 2 " a

   Inleiding voor het onderwerp

  Op het MAXI DOT-display (hierna display) wordt afhankelijk van de uitrusting informatie van de radio, van de multifunctie-indicatie, hulpsystemen en dergelijke weergegeven. De menu's met weergaven kunnen met de toetsen in de bedieningshendel