Compacte stadsauto: Elektromagnetische compatibiliteit

Ford Ka+ / Ford Ka+ - Instructieboekje (2018-2024) / Bijlagen / Elektromagnetische compatibiliteit

WAARSCHUWING

Uw auto is getest en gecertificeerd volgens de wetgeving betreffende elektromagnetische comptabiliteit (72/245/EEC, UN ECE Regeling 10 of andere geldende lokale vereisten). U dient ervoor te zorgen dat apparatuur die u heeft gemonteerd voldoet aan de betreffende lokale wetgeving. Laat apparatuur aanbrengen door een erkende dealer.

De radiofrequentiezenders (bijv. mobiele telefoons, amateur radiozenders, enz.) mogen alleen in uw auto worden gemonteerd wanneer deze voldoen aan de in onderstaande tabel vermelde parameters. Er zijn geen bijzondere voorzieningen of voorwaarden voor het monteren of gebruiken ervan.

Monteer geen zender/ontvangers, microfoons, luidsprekers en dergelijke in het ontvouwbereik van de airbags.

Bevestig geen antennekabels aan de originele bedrading, brandstofleidingen en remleidingen van de auto.

Houd antenne- en voedingskabels op een afstand van tenminste 10 centimeter (4 inch) van elektronische modules en airbags.

 

Elektromagnetische compatibiliteit

 

Frequentieband MHz Maximum uitgangsvermogen in watt (piek RMS) Antenneplaatsen
1 - 30 50 W 3
30 - 54 50 W 1. 2
68 - 87,5 50 W 1. 2
142 - 176 50 W 1. 2
380 - 512 50 W 1. 2
806 - 940 10 W 1. 2
1200 - 1400 10 W 1. 2
1710 - 1885 10 W 1. 2
1885 - 2025 10 W 1. 2

N.B.: Controleer na het aanbrengen van een RF-zender of deze niet de overige elektrische uitrusting in de auto stoort, zowel in de standby- als in de zendmodus.

Controleer alle elektrische uitrusting:
 • met het contact AAN.
 • bij draaiende motor.
 • tijdens een proefrit bij verschillende snelheden.
Controleer of de elektromagnetische velden die door de gemonteerde zender in het interieur van de auto worden opgewekt niet de grenzen overschrijden waaraan het menselijk lichaam mag worden blootgesteld.

  READ NEXT:

   SYNC Licentieovereenkomst Eindgebruiker (EULA)

  U hebt een apparaat ("APPARAAT") verkregen dat door Ford Motor Company en haar dochtermaatschappijen ("FORD MOTOR COMPANY") in licentie gegeven software van een partner van Microsoft Corporation ("MS") bevat. Deze geïnstalleerd

   Beschrijving van andere rechten en beperkingen

  Spraakherkenning: Indien de SOFTWARE spraakherkenningscomponenten omvat, dient u er rekening mee te houden dat spraakherkenning een inherent statistisch proces is en dat herkenningsfouten inherent aan het proces zijn. FORD MOTOR

  SEE MORE:

   Indicatie-overzicht

  Overzicht van rijgegevensweergave (afhankelijk van wagenuitrusting). Klok - de actuele tijd wordt weergegeven. Buitentemperatuur - als de buitentemperatuur beneden +4 ºC daalt, verschijnen de temperatuurweergave en het sneeuwvloksymbool

   Werking

  Buitenlucht Zorg dat de luchtinlaat voor de voorruit niet geblokkeerd is (bijv. met sneeuw of bladeren), zodat het klimaatregelsysteem goed kan werken.Gerecirculeerde lucht De lucht in het passagierscompartiment wordt gerecirculeerd. D