Compacte stadsauto: Telefoonnummer ingeven en kiezen

Afb. 112
Afb. 112 Ingeven van het telefoonnummer: Geen ingegeven nummer / ingave

Telefoonnummer ingeven en kiezen

 • In het hoofdmenu Telefoon op de functietoets " afb. 111 drukken.
 • Het telefoonnummer met de regelaar ingeven.
 • Door drukken op de functietoets het ingegeven nummer kiezen.

Functietoetsen

Ingeven van het laatst gekozen nummer / keuze van ingegeven telefoonnummer

Beëindiging van het telefoongesprek (bij actief telefoongesprek)

Keuze van het noodoproepnummer (geldt alleen voor enkele landen)

Keuze van reparatiedienstnummer in geval van pech

Keuze van infodienstnummer (informatie betreffende de producten en services van het merk ŠKODA)

Keuze van het telefoonnummer van de mailbox

Beweging van de cursor in de invoerregel

Wissen van het laatst ingegeven nummer

Pechhulp- en infonummer De pechhulp- en infonummers zijn gratis. Er wordt alleen een telefoongesprek overeenkomstig de tarieven van de provider afgerekend.

De telefoonnummers zijn al in de fabriek ingesteld. Als de nummers moet worden veranderd, dan dient er een ŠKODA Servicepartner te worden opgezocht.

Als er geen pech- resp. infonummer kan worden gebruikt, dan een afspraak maken bij de ŠKODA Servicepartner.

  READ NEXT:

   Lijst met telefooncontacten

  Afb. 113 Lijst met telefooncontacten Voor de weergave in het hoofdmenu Telefoon de functietoets " afb. 111 indrukken. Met de regelaar het gewenste telefooncontact selecteren. Indien een telefooncontact meerdere telefoonnummers bevat, w

   Voorkeurscontacten (favorieten)

  Afb. 114 Lijst met voorkeurscontacten (favorieten): Opslaan Afb. 115 Lijst met voorkeurscontacten (favorieten): Selecteren Met de functie kan het telefoonnummer van het voorkeurscontact worden opgeslagen en gekozen. De favorieten zijn

   Oproeplijst

  Afb. 116 Oproeplijst Voor de weergave in het hoofdmenu Telefoon de functietoets  " afb. 111 indrukken. De oproepen in de oproepenlijst kunnen op type worden gefilterd. Contacten resp. telefoonnummers kunnen in de favorietenlijst

  SEE MORE:

   Inleiding voor het onderwerp

  ATTENTIE De motor nooit met extra dempingsmateriaal (bijvoorbeeld een deken) afdekken - brandgevaar!   ATTENTIE Bij werkzaamheden in de motorruimte de volgende instructies in acht nemen - gevaar voor verwondingen of brand.

   Zekeringen in de motorruimte

  Afb. 171 Afdekking van de zekeringenhouder verwijderen De zekeringen bevinden zich onder de afdekking naast de accu " afb. 171. Zekering vervangen De contactsleutel eruit trekken, het licht en alle elektrische stroomverbruikers uitscha