Compacte stadsauto: Lijst met telefooncontacten

Afb. 113
Afb. 113 Lijst met telefooncontacten

 • Voor de weergave in het hoofdmenu Telefoon de functietoets " afb. 111 indrukken.
 • Met de regelaar het gewenste telefooncontact selecteren.

Indien een telefooncontact meerdere telefoonnummers bevat, wordt na de keuze van het contact een menu met de overige telefoonnummers getoond.

 • Door drukken op de functietoets " afb. 113 wordt een menu voor de opslag van het favoriete contact weergegeven , Voorkeurscontacten (favorieten).

Lijst importeren Na de eerste keer verbinden van de telefoon met het apparaat begint het importeren van de telefooncontacten in het apparaatgeheugen. Het importeren kan ook meerdere minuten duren.

In het telefoonboek van het apparaat zijn 2.000 geheugenplaatsen voor geïmporteerde telefooncontacten beschikbaar. Elk contact kan maximaal 5 telefoonnummers bevatten.

Het aantal geïmporteerde contacten kan in het menupunt Gebruikersprofiel → Contact. import: ... worden bepaald.

Als er tijdens het importeren een fout optreedt, verschijnt op het display een overeenkomstige melding.

Lijst updaten Bij het opnieuw verbinden van de telefoon met het apparaat wordt de lijst automatisch geüpdatet.

Het updaten kan ook handmatig als volgt worden uitgevoerd.

 • De toets Gebruikersprofiel → Contact. import: ... indrukken.

Tijdens het updaten wordt het aantal in het apparaatgeheugen geïmporteerde contacten / aantal contacten in de telefoon getoond.

Na de update wordt het aantal geïmporteerde contacten / 2.000 (maximaal toegestaan aantal) weergegeven.

  READ NEXT:

   Voorkeurscontacten (favorieten)

  Afb. 114 Lijst met voorkeurscontacten (favorieten): Opslaan Afb. 115 Lijst met voorkeurscontacten (favorieten): Selecteren Met de functie kan het telefoonnummer van het voorkeurscontact worden opgeslagen en gekozen. De favorieten zijn

   Oproeplijst

  Afb. 116 Oproeplijst Voor de weergave in het hoofdmenu Telefoon de functietoets  " afb. 111 indrukken. De oproepen in de oproepenlijst kunnen op type worden gefilterd. Contacten resp. telefoonnummers kunnen in de favorietenlijst

   Telefoongesprek

  Afb. 117 Telefoongesprek: Weergavevoorbeeld Met het apparaat is het mogelijk tijdens een actief gesprek een andere inkomende oproep aan te nemen. Het bestaande telefoongesprek wordt in de wacht gezet. Er kan tussen de gesprekken worden gewis

  SEE MORE:

   Display in instrumentenpaneel

  Afb. 22 Displaytypes: MAXI DOT / segmentdisplays Afhankelijk van de wagenuitrusting toont het informatiesysteem via het display in het instrumentenpaneel de volgende informatie " afb. 22. Tijd Teller voor de afgelegde afstand Gekozen

   Gebruik bij winterse omstandigheden

  Allweather-banden- (of "winter")-banden Allweather- of "winter"-banden (aangeduid met M+S en een bergtop-/sneeuwvloksymbool ) verbeteren de rijeigenschappen van de wagen in winterse omstandigheden. Voor de beste rijeigensc