Compacte stadsauto: Telefoongesprek

Afb. 117
Afb. 117 Telefoongesprek: Weergavevoorbeeld

Met het apparaat is het mogelijk tijdens een actief gesprek een andere inkomende oproep aan te nemen. Het bestaande telefoongesprek wordt in de wacht gezet. Er kan tussen de gesprekken worden gewisseld.

Met de functietoetsen onder het display kunnen contextafhankelijk de volgende functies worden uitgevoerd.

Binnenkomende oproep beantwoorden / andere binnenkomende oproep beantwoorden / naar het gesprek in de wacht terugkeren

Beltoon uit-/inschakelen

Keuze beëindigen / binnenkomende oproep afwijzen / oproep beëindigen

Telefoonnummer ingeven

Tussen de telefoongesprekken omschakelen

Gesprek in de wacht zetten

Microfoon uit-/inschakelen / handsfreeset van het apparaat inschakelen

Handsfreeset uit-/inschakelen (gesprek naar de telefoon/het apparaat omschakelen)

 • Voor het inschakelen van de handsfreeset, de toets Handsfree bellen tijdens een actief gesprek indrukken.
 • Voor het inschakelen van de handsfreeset, de functietoets tijdens een actief gesprek indrukken.

  READ NEXT:

   Beheer van gekoppelde externe apparaten

  Afb. 118 Lijst met gekoppelde apparaten / wissen van gekoppelde apparaten Voor de weergave van de lijst met gekoppelde externe apparaten de toets Bluetooth → Gekoppelde apparaten indrukken. In de lijst met gekoppelde externe app

   Bediening van de applicatie ŠKODA Move&Fun

  Inleidende informatie Geldt voor Swing. Met de applicatie ŠKODA Move&Fun is het mogelijk bv. te navigeren, wageninformatie weer te geven, de mediaweergave te regelen. Met het apparaat is het mogelijk, de menuweergave van de applicati

   Rijden

  SEE MORE:

   Station-afstemtoetsen

  Automatisch afstemmenSelecteer een frequentieband en druk kort op een van de zoektoetsen.Het toestel stopt bij het eerste radiostation dat in de door u gekozen richting wordt gevonden. Handmatig afstemmenDruk op de pijltjestoetsen omhoog e

   Inleiding voor het onderwerp

  Op het MAXI DOT-display (hierna display) wordt afhankelijk van de uitrusting informatie van de radio, van de multifunctie-indicatie, hulpsystemen en dergelijke weergegeven. De menu's met weergaven kunnen met de toetsen in de bedieningshendel