Ford Ka+ - Instructieboekje (2018-2024): Algemene informatie

Radiofrequenties en factoren voor een goede radio-ontvangst

N.B.: Langdurig naar luide audio luisteren kan uw gehoor beschadigen.

 

Factoren voor radio-ontvangst
Afstand en sterkte Naarmate u verder van een FM-zender verwijderd bent, hoe zwakker het signaal wordt en hoe zwakker de ontvangst.
Terrein Heuvels, bergen, hoge gebouwen, bruggen, tunnels, snelwegviaducten, parkeergarages, dicht op elkaar staande bomen en onweersbuien kunnen de ontvangst verslechteren.
Overbelasting zender Wanneer u dichtbij een radiozendmast rijdt, kan een sterker signaal een zwakker signaal verdringen en interferentie in het audiosysteem veroorzaken.

Cd- en cd-spelerinformatie

N.B.: Cd-spelers spelen alleen commercieel gedrukte audio-cd's van 12cm af. Vanwege technische incompatibiliteit is het mogelijk dat bepaalde recordable en re-recordable cd's niet correct werken in Ford cd-spelers.

N.B.: Plaats geen cd's met zelfgemaakte papieren (zelfklevende) labels in de cd-speler. Het label kan namelijk loskomen en ervoor zorgen dat de cd vast komt te zitten.Op uw zelfgemaakte cd's moet u een permanente markeerstift gebruiken in plaats van zelfklevende labels.Balpennen kunnen de cd's beschadigen.Neem voor meer informatie contact op met een erkende dealer.

N.B.: Gebruik geen onregelmatig gevormde cd's of cd's waarop een krasbeschermende folie is aangebracht.

Pak cd's uitsluitend aan de rand beet.Reinig de schijf alleen met een goedgekeurd reinigingsmiddel voor cd's.Veeg de schijf vanaf het midden naar de rand toe.Reinig de cd niet in een ronddraaiende beweging.

Stel schijven niet langdurig bloot aan direct zonlicht of warmtebronnen.

MP3- en WMA-nummer- en mapstructuur

Audiosystemen die afzonderlijke MP3- en WMA-nummers en mapstructuren kunnen herkennen en afspelen, werken als volgt:
 • Er zijn twee verschillende modi voor het afspelen van MP3- en WMA-cd's: MP3- en WMA-nummermodus (systeemstandaard) en MP3- en WMA-mapmodus.
 • Bij de MP3- en WMA-nummermodus worden eventuele mapstructuren op de MP3- en WMA-cd genegeerd. De speler nummert alle MP3- en WMA-nummers op de cd (aangeduid met de bestandsextensie MP3 of WMA) van T001 tot een maximum van T255. Het maximale aantal afspeelbare MP3- en WMA-bestanden kan lager zijn, afhankelijk van de structuur van de cd en het exacte radiomodel dat gemonteerd is.
 • De MP3- en WMA-mapmodus vertegenwoordigt een mapstructuur die bestaat uit één mapniveau. De cd-speler nummert alle MP3- en WMA-nummers op de cd (aangeduid met de bestandsextensie MP3 of WMA) en alle mappen die MP3- en WMA-bestanden bevatten, van F001 (map) T001 (nummer) tot F253 T255.
 • Cd's samenstellen met één mapniveau maakt het navigeren door de cd-bestanden eenvoudiger.
Wanneer u uw eigen MP3- en WMA-cd's brandt, is het van belang te begrijpen hoe het systeem de structuren die u aanmaakt, leest. Ook al zijn er verschillende bestanden aanwezig (bestanden met andere extensies dan MP3 en WMA), uitsluitend bestanden met de extensie MP3 en WMA worden afgespeeld; andere bestanden worden door het systeem genegeerd. Daardoor kunt u dezelfde MP3- en WMA-cd voor verschillende taken op uw werkcomputer, thuiscomputer en het systeem in uw auto gebruiken.

In nummermodus wordt de structuur weergegeven en afgespeeld door het systeem alsof de cd slechts één mapniveau telt (alle MP3- en WMA-bestanden worden afgespeeld, ongeacht de map waarin ze zich bevinden). In mapmodus speelt het systeem uitsluitend de MP3- en WMA-bestanden in de actuele map af.

  READ NEXT:

   Audioeenheid

  WAARSCHUWINGAfleiding tijdens het rijden kan leiden tot verlies van de controle over de auto, aanrijdingen en letsel. We adviseren zeer voorzichtig te werk te gaan bij het gebruik van apparatuur die uw aandacht van de weg kunnen

   Klanktoets

  Hiermee kunt u de geluidsinstellingen aanpassen (bijvoorbeeld bass, treble, balance en fade). Druk herhaaldelijk op de toets SOUND om door de instellingen te bladeren. Gebruik de knoppen pijltje omhoog en omlaag om de gewenste in

   Station-afstemtoetsen

  Automatisch afstemmenSelecteer een frequentieband en druk kort op een van de zoektoetsen.Het toestel stopt bij het eerste radiostation dat in de door u gekozen richting wordt gevonden. Handmatig afstemmenDruk op de pijltjestoetsen omhoog e

  SEE MORE:

   Bediening van het schuif-kanteldak activeren

  Als de bediening van het schuif-kanteldak niet werkt (bv. na het losmaken en aansluiten van de accukabels), dan moet de bediening worden geactiveerd. Het contact inschakelen en de schakelaar in stand zetten " afb. 38 . De schakelaar aan de

   AUX-ingang

  Voor het aansluiten de stekker van de AUX-audiobron in de betreffende bus steken. Voor het verwijderen de stekker van de AUX-audiobron lostrekken. VOORZICHTIGDe AUX-ingang mag alleen voor externe audioapparaten worden gebruikt! A