Compacte stadsauto: Klanktoets

Hiermee kunt u de geluidsinstellingen aanpassen (bijvoorbeeld bass, treble, balance en fade).

 1. Druk herhaaldelijk op de toets SOUND om door de instellingen te bladeren.
 2. Gebruik de knoppen pijltje omhoog en omlaag om de gewenste instelling te selecteren.
 3. Druk op de OK toets om de nieuwe instelling te bevestigen.
Golfbandtoets

Druk op de toets RADIO om een keuze te maken uit de beschikbare golfbanden (AM, FM1, FM2).

De toets kan worden gebruikt om weer over te schakelen naar de radio nadat u naar een andere bron geluisterd hebt.

  READ NEXT:

   Station-afstemtoetsen

  Automatisch afstemmenSelecteer een frequentieband en druk kort op een van de zoektoetsen.Het toestel stopt bij het eerste radiostation dat in de door u gekozen richting wordt gevonden. Handmatig afstemmenDruk op de pijltjestoetsen omhoog e

   Regionale modus

  De regionale modus regelt het gedrag van alternatieve frequenties (AF) door tussen regionale netwerken van een hoofdzender te schakelen. Een zender kan over een groot netwerk beschikken dat in een groot deel van het land te ontvangen i

   Bluetooth installatie

  N.B.: Er kunnen maximum vijf Bluetooth-toestellen aan het systeem worden gekoppeld. N.B.: Wanneer met de telefoon die als de nieuwe actieve telefoon wordt geselecteerd een gesprek wordt gevoerd, wordt het gesprek doorgeschakeld naar

  SEE MORE:

   Beheer van gekoppelde externe apparaten

  Afb. 118 Lijst met gekoppelde apparaten / wissen van gekoppelde apparaten Voor de weergave van de lijst met gekoppelde externe apparaten de toets Bluetooth → Gekoppelde apparaten indrukken. In de lijst met gekoppelde externe app

   Waarschuwings- en indicatielampen

  De volgende waarscrolelampen waarschuwen u voor een voertuigconditie die ernstig zou kunnen worden. Sommige lampen gaan branden wanneer u de motor start om aan te geven dat ze werken. Indien een van de lampen blijft branden nadat de mo