Compacte stadsauto: Klanktoets

Hiermee kunt u de geluidsinstellingen aanpassen (bijvoorbeeld bass, treble, balance en fade).

 1. Druk herhaaldelijk op de toets SOUND om door de instellingen te bladeren.
 2. Gebruik de knoppen pijltje omhoog en omlaag om de gewenste instelling te selecteren.
 3. Druk op de OK toets om de nieuwe instelling te bevestigen.
Golfbandtoets

Druk op de toets RADIO om een keuze te maken uit de beschikbare golfbanden (AM, FM1, FM2).

De toets kan worden gebruikt om weer over te schakelen naar de radio nadat u naar een andere bron geluisterd hebt.

  READ NEXT:

   Station-afstemtoetsen

  Automatisch afstemmenSelecteer een frequentieband en druk kort op een van de zoektoetsen.Het toestel stopt bij het eerste radiostation dat in de door u gekozen richting wordt gevonden. Handmatig afstemmenDruk op de pijltjestoetsen omhoog e

   Regionale modus

  De regionale modus regelt het gedrag van alternatieve frequenties (AF) door tussen regionale netwerken van een hoofdzender te schakelen. Een zender kan over een groot netwerk beschikken dat in een groot deel van het land te ontvangen i

   Bluetooth installatie

  N.B.: Er kunnen maximum vijf Bluetooth-toestellen aan het systeem worden gekoppeld. N.B.: Wanneer met de telefoon die als de nieuwe actieve telefoon wordt geselecteerd een gesprek wordt gevoerd, wordt het gesprek doorgeschakeld naar

  SEE MORE:

   Juiste zithouding van de bestuurder

  Afb. 4 Juiste zithouding van de bestuurder / juist vasthouden van het stuurwiel Met het oog op uw eigen veiligheid en om het gevaar voor verwondingen bij een ongeval te verminderen, moeten de volgende aanwijzingen in acht worden genomen.

   Standlicht

  Trek de multistekker los. Draai de lamphouder linksom en verwijder deze. Trek aan de gloeilamp. Druk de lamphouder in en draai de houder met de klok mee om in elkaar te zetten. Richtingaanwijzer Volg de procedure voor het verwi