Compacte stadsauto: Bluetooth installatie

N.B.: Er kunnen maximum vijf Bluetooth-toestellen aan het systeem worden gekoppeld.

N.B.: Wanneer met de telefoon die als de nieuwe actieve telefoon wordt geselecteerd een gesprek wordt gevoerd, wordt het gesprek doorgeschakeld naar het audiosysteem in de auto.

N.B.: Zelfs als uw telefoon verbonden is met het systeem, kunt u deze nog steeds op de normale manier gebruiken.

N.B.: Een gesprek kan onderbroken worden als de audioeenheid wordt uitgeschakeld. Als het contact wordt uitgeschakeld, blijft het telefoongesprek aan de gang.

Vooraleer u uw mobiele telefoon in uw voertuig kunt gebruiken, moet deze worden gekoppeld aan het audiosysteem.

De volgende procedure moet worden uitgevoerd vooraleer een eerste telefoonverbinding via Bluetooth kan worden gemaakt.

Op het informatiedisplay kunnen het laadniveau en de signaalsterkte van uw mobiele telefoon worden weergegeven.

Het apparaat gebruiken

N.B.: Om de Bluetooth-connectiviteit op de radio aan of uit te zetten, drukt u op de toets MENU en gaat u naar het Bluetooth-scherm. Gebruik de pijltjestoetsen omhoog en omlaag om aan of uit te zetten en druk op de toets OK om te bevestigen.

 1. Druk op de toets TELEFOON en blijf vervolgens drukken op de toets MENU om te bladeren naar de weergave ADD DEVICE. Druk op de knop OK.
 2. Selecteer VIA DEVICE en druk op OK.
 3. Zodra VIA APPARAAT is geselecteerd, wordt FORD BT ZOEKEN weergegeven op het radiodisplay.
 4. Let op het zescijferige nummer dat wordt weergegeven.
 5. Zoek op de mobiele telefoon naar Bluetooth-toestellen. Raadpleeg voor meer informatie over telefooninstellingen de handleiding van uw mobiele telefoon.
 6. Selecteer FORD BT in de lijst met Bluetooth-toestellen die uw telefoon heeft gevonden.
 7. Controleer of het nummer op het radiodisplay overeenkomt met het nummer dat wordt weergegeven op uw telefoon en bevestig desgevraagd het koppelen.
 8. Wanneer het koppelen is geslaagd, wordt PRIMAIR INST. weergegeven op het radiodisplay.
 9. Druk tweemaal op de toets OK om te bevestigen dat uw telefoon het primaire toestel is voor alle toekomstige verbindingen.
 10. TELEFOONBOEK LADEN wordt vervolgens weergegeven op de audioeenheid. Druk tweemaal op de toets OK om te bevestigen dat de inhoud van uw telefoonboek in het systeem is geladen.
 11. De naam van het Bluetooth-toestel wordt weergegeven op de audioeenheid.
Wanneer u de knop Spraakbesturing ingedrukt houdt, wordt het bericht VR-APP ACTIV weergegeven op het scherm, klinkt er een geluidssignaal en kunt u een commando geven op een duidelijke en natuurlijke toon.

N.B.: Sommige toestellen accepteren deze koppelingsprocedure niet. Als deze instructies niet werken voor uw toestel, volgt u de instructies met behulp van de radio.

N.B.: Zodra een toestel als primair toestel is gekoppeld, maakt het automatisch verbinding met de radio als Bluetooth zowel op de radio als op het toestel is ingeschakeld.

De radio gebruiken

 1. Zet telefoon aan op uw telefoon. Raadpleeg voor meer informatie over telefooninstellingen de handleiding van uw mobiele telefoon.
 2. Druk op de toets TELEFOON en blijf vervolgens drukken op de toets MENU om te bladeren naar de weergave ADD DEVICE. Druk op de knop OK.
 3. Selecteer VIA RADIO en druk op OK.
 4. Zodra VIA AUDIO is geselecteerd, wordt ZOEKEN weergegeven op het radiodisplay.
 5. Selecteer het gewenste Bluetooth-apparaat uit de lijst die uw audioeenheid heeft gevonden en druk op OK.
 6. Typ een willekeurige pincode van 6 cijfers op de radio.
 7. Controleer of het nummer op het radiodisplay overeenkomt met het nummer dat wordt weergegeven op uw telefoon en bevestig desgevraagd het koppelen.
 8. Wanneer het koppelen is geslaagd, wordt PRIMAIR INST. weergegeven op het radiodisplay.
 9. Druk tweemaal op de toets OK om te bevestigen dat uw telefoon het primaire toestel is voor alle toekomstige verbindingen.
 10. TELEFOONBOEK LADEN wordt vervolgens weergegeven op de audioeenheid. Druk tweemaal op de toets OK om te bevestigen dat de inhoud van uw telefoonboek in het systeem is geladen.
 11. De naam van het Bluetooth-toestel wordt weergegeven op de audioeenheid.
Telefoonboek downloaden

Volg dit proces als uw telefoonboek niet werd gedownload tijdens de eerste Bluetooth-koppeling:

 • Druk op de toets TELEFOON en blijf vervolgens drukken op de toets MENU om te bladeren naar de weergave TELEFOONBOEK LADEN.
 • Druk op de knop OK.
Een gekoppeld toestel of gekoppelde telefoon verwijderen

Volg dit proces om een gekoppeld toestel te verwijderen:

 • Druk op de toets TELEFOON en blijf vervolgens drukken op de toets MENU om te bladeren naar de weergave DEL DEVICE.
 • Druk op de knop OK. De naam van het eerste gekoppelde toestel wordt weergegeven. Blader met de pijltjestoetsen omhoog en omlaag en selecteer de naam van het gewenste toestel. Selecteer de optie YES met de pijltjestoetsen.
 • Druk op OK om de koppeling van het toestel op te heffen.
Privacymodus

Tijdens een actieve oproep kan deze van handenvrij naar privémodus worden omgeschakeld.

Druk op de toets MENU tot PRIVACY verschijnt, druk daarna op de toets OK om om te schakelen. Druk op de beltoets om terug te keren naar handenvrije modus.

Opties telefoonmenu

Druk op de toets TELEFOON om telefoonmodus te selecteren. Druk opnieuw op de toets TELEFOON om informatie zoals de naam van de telefoon, de signaalsterkte en het accupeil weer te geven.

Druk in telefoonmodus op de toets MENU om te bladeren door de diverse telefoonopties:

 • Kiezen
 • Opnieuw kiezen.
 • Telefoonboek.
 • Oproeplijsten.
 • Apparaat toevoegen.
 • Apparaat selecteren.
 • Primair instellen.
 • Apparaat verwijderen.
 • Bluetooth aan en uit.
 • Telefoonboek laden.
 • Weigeren aan of uit
Druk op de toets OK om de gewenste optie te selecteren. Gebruik de pijltjestoetsen omhoog en omlaag om de functies te veranderen of druk op PHONE om af te sluiten.

Oproepen maken en ontvangen

Uitgaande oproepen kunt u als volgt tot stand brengen in de telefoonmodus:
 • Voer een nummer in met de toetsen op de radio.
 • Druk op de knop Spraakbesturing en zeg een commando om iemand te bellen.
 • Een contactpersoon in het gedownloade telefoonboek selecteren.
 • Een nummer of contactpersoon in het logboek met oproephistoriek selecteren.
 • Op één van de voorgeprogrammeerde toetsen op de radio drukken om snel te bellen.
 • De functie nummer opnieuw vormen gebruiken.
 • De mobiele telefoon gebruiken.
N.B.: Wanneer een mobiele telefoon met dubbele SIM-kaart wordt gebruikt, moet de juiste SIM-kaart in de telefoon worden gekozen.

Inkomende oproepen beantwoordt u als volgt:

 • drukken op de antwoordknop op de audioeenheid
 • de mobiele telefoon gebruiken.
Oproepen kunnen worden geweigerd via de toets oproep beëindigen op de audioeenheid of direct via de mobiele telefoon.

  READ NEXT:

   USB

  N.B.: Maak alleen gebruik van USB-massaopslagapparaten. N.B.: Zet de audio-unit altijd op een andere bron (bijvoorbeeld de radio) alvorens het USB-apparaat te ontkoppelen. N.B.: Breng geen USB-hubs of -splitters aan. N.B.: Het

   iPod

  Sluit de iPod aan op de audioeenheid. Selecteer de iPod als de audiobron. Druk hiervoor op de toets MEDIA tot IPOD in het display verschijnt. Nadat u de iPod voor het eerst hebt aangesloten, wordt het eerste nummer in de eerste map au

   Audio Streaming via Bluetooth

  N.B.: Zorg dat het apparaat is gekoppeld voor u deze functie gebruikt.Compatibele Bluetooth-apparaten kunnen worden aangesloten op de audioeenheid om ze af te spelen via het audiosysteem van het voertuig. Selecteer het apparaat als

  SEE MORE:

   Reservewiel verwijderen/opbergen

  Afb. 150 Wiel verwijderen Het wiel ligt in een uitsparing onder de bodembekleding in de bagageruimte en is bevestigd met een borgbout " afb. 150. Wiel verwijderen De bodembekleding in de bagageruimte optillen. De bevestigingsband losmaken

   Standlicht

  Trek de multistekker los. Draai de lamphouder linksom en verwijder deze. Trek aan de gloeilamp. Druk de lamphouder in en draai de houder met de klok mee om in elkaar te zetten. Richtingaanwijzer Volg de procedure voor het verwi