Compacte stadsauto: Beheer van gekoppelde externe apparaten

Afb. 118
Afb. 118 Lijst met gekoppelde apparaten / wissen van gekoppelde apparaten

 • Voor de weergave van de lijst met gekoppelde externe apparaten de toets Bluetooth → Gekoppelde apparaten indrukken.

In de lijst met gekoppelde externe apparaten worden bij de verbonden telefoon de volgende symbolen van de Bluetooth-profielen weergegeven " afb.118 - A.

Symbool Functie
wit Extern apparaat kan als telefoon worden verbonden
gekleurd Extern apparaat is als telefoon verbonden
wit Extern apparaat kan als Bluetooth-speler worden verbonden
gekleurd Extern apparaat is als Bluetooth-speler verbonden

Verbinding opbouwen

 • De lijst met gekoppelde externe apparaten weergeven.
 • Met de regelaar het externe apparaat selecteren " afb. 118 - A.

Het externe apparaat wordt met het apparaat als telefoon en tegelijkertijd als Bluetooth-speler (als het verbonden externe apparaat dit mogelijk maakt) verbonden.

Indien een ander extern apparaat tijdens de verbindingsopbouw met het apparaat is verbonden, dan wordt het externe apparaat door het nieuwe te verbinden apparaat vervangen.

Het gekoppelde externe apparaat wissen

 • De lijst met gekoppelde externe apparaten weergeven.
 • De functietoets indrukken " afb. 118 - A.
 • Met de regelaar het externe apparaat selecteren " afb. 118 - B.
 • Door indrukken van de functietoets Wissen de wisprocedure bevestigen.

Alle gekoppelde externe apparaten worden gewist door het menupunt Alle wissen te kiezen en te bevestigen.

  READ NEXT:

   Bediening van de applicatie ŠKODA Move&Fun

  Inleidende informatie Geldt voor Swing. Met de applicatie ŠKODA Move&Fun is het mogelijk bv. te navigeren, wageninformatie weer te geven, de mediaweergave te regelen. Met het apparaat is het mogelijk, de menuweergave van de applicati

   Rijden

  SEE MORE:

   Brandstofkwaliteit

  WAARSCHUWINGMeng diesel niet met benzine, gasohol of alcohol. Dit kan een explosie veroorzaken. Gebruik geen gelode benzine of benzine met additieven die andere metallische bestanddelen bevat, bijvoorbeeld op mangaan gebaseerd.

   Trekhaak

  WAARSCHUWINGWanneer de trekhaak niet wordt gebruikt, berg dan de trekhaakkogel stevig vastgezet in het bagagecompartiment op. Het aanbrengen van de afneembare trekhaakkogel moet bijzonder zorgvuldig plaatsvinden aangezien de juiste beves