Compacte stadsauto: Opraken van de brandstof

Wanneer de brandstoftank helemaal leeg raakt, kan dit schade aan de auto veroorzaken die niet onder de voertuiggarantie valt.

Als de tank is leeggereden:
 • Voeg minimaal 5L brandstof toe om de motor opnieuw te starten. Als de brandstoftank van uw auto leeg is en u op een helling staat, kan er meer brandstof nodig zijn.
 • Het is mogelijk dat u na bijtanken het contact herhaaldelijk moet uitzetten en daarna weer aanzetten, zodat het brandstofsysteem de brandstof van de tank naar de motor kan pompen.Bij opnieuw starten duurt de starttijd enkele seconden langer dan normaal.
Een draagbaar brandstofreservoir vullen

Gebruik de volgende richtlijnen om de vorming van elektrostatische lading te voorkomen, wat kan leiden tot vonkvorming, wanneer u een niet-geaard brandstofreservoir vult:

 • Gebruik alleen een goedgekeurd brandstofreservoir om brandstof in uw auto te gieten.Plaats het goedgekeurd brandstofreservoir op de grond tijdens het vullen.
 • Vul het brandstofreservoir niet terwijl het in uw auto staat (inclusief in de kofferruimte).
 • Houd het spuitstuk van de brandstofpomp in contact met het brandstofreservoir tijdens het vullen.
 • Gebruik geen inrichting om de handgreep van de brandstofpomp op zijn plaats te houden.
Brandstof toevoegen uit een draagbaar brandstofreservoir
WAARSCHUWING

Stop geen spuitstuk van een brandstofreservoir of trechter in de brandstofvulnek. Dit kan de vulnek van het brandstofsysteem of de afdichting ervan beschadigen en kan ervoor zorgen dat er brandstof op de grond terecht komt.

Probeer het doploze brandstofsysteem niet open te wrikken of open te drukken met vreemde voorwerpen. Het brandstofsysteem en de afdichting kunnen beschadigd raken en u of anderen kunnen letsel oplopen.

Voer geen brandstof met het huishoudelijk afval af en laat geen brandstof in de riolering stromen. Maak gebruik van een erkende faciliteit voor afvalverwerking.

Wanneer u de brandstoftank van uw auto bijvult met een brandstofreservoir, moet u de plastic trechter bij uw auto gebruiken.

De tanktrechter kan in het handschoenenkastje of in de opbergruimte van het reservewiel zitten.

N.B.: Gebruik geen los verkrijgbare trechters. Deze werken namelijk niet in combinatie met het doploze brandstofsysteem en kunnen het systeem beschadigen.

Wanneer u de brandstoftank van uw auto bijvult met een brandstofreservoir, doet u het volgende:

 1. Open de tankklep volledig totdat deze vastklikt en verwijder de tankdop.
N.B.: Doploze brandstofsystemen hebben geen tankdop.
 1. Plaats de plastic trechter volledig in de opening van de brandstofvulleiding.

Brandstof toevoegen uit een draagbaar brandstofreservoir

 1. Vul de tank bij met brandstof uit het brandstofreservoir.
 1. Verwijder plastic trechter uit de opening van de brandstofvulleiding.
 1. Reinig de plastic trechter en plaats deze terug in de auto of gooi deze weg in overeenstemming met de regelgeving.
N.B.: Extra trechters kunnen worden aangeschaft bij de erkende dealer als u de trechter wilt weggooien.

  READ NEXT:

   Katalysator

  In het kader van de wetgeving inzake maximale emissielimieten is uw auto uitgerust met een katalysator, een inrichting die vervuiling door uitlaatgassen van de motor vermindert door ze in minder schadelijke stoffen om te zetten. Het vo

   Tanken

  WAARSCHUWING Tank de brandstoftank niet te vol. De druk in een overvolle tank kan lekkage veroorzaken en leiden tot het naar buiten spuiten van brandstof en brand. Probeer het doploze brandstofsysteem niet open te wrikken of ope

   Brandstofverbruik

  We leiden de cijfers over CO2-waarden en brandstofverbruik af van laboratoriumtests volgens Richtlijn (EG) 715/2007 of CR (EG) 692-20058 en aanvullingen daarop Deze gegevens zijn bedoeld voor het vergelijken van merken en modellen.Ze

  SEE MORE:

   Algemeen

  Dit instructieboekje aandachtig doorlezen, omdat dit een voorwaarde vormt voor een juiste bediening van de wagen. Bij het gebruik van de wagen dienen altijd de algemeen geldende landspecifieke wettelijke bepalingen (bv. voor het vervoer van kind

   Brandstofmeter - Benzine

  Afb. 20 Benzinemeter: Variant 1 / variant 2 / variant 3 De weergave " afb. 20 werkt alleen bij ingeschakeld contact. De tankinhoud bedraagt ongeveer 35 liter. Wanneer de brandstofvoorraad in de brandstoftank de reservemarkering A " afb. 2