Ford Ka+ - Instructieboekje (2018-2024): Katalysator

In het kader van de wetgeving inzake maximale emissielimieten is uw auto uitgerust met een katalysator, een inrichting die vervuiling door uitlaatgassen van de motor vermindert door ze in minder schadelijke stoffen om te zetten. Het vormt een onderdeel van het uitlaatsysteem van de auto.

WAARSCHUWING

Auto´s met een katalysator moeten niet in een afgesloten ruimte rijden, omdat de geproduceerde stoffen schadelijk voor uw gezondheid zijn.

Laat de motor niet stationair draaien of parkeer de auto niet op droge bladeren, droog gras of ander brandbaar materiaal. Tijdens het gebruik van de motor en na het afzetten van de motor straalt het uitlaatsysteem veel warmte uit. Dit kan brandgevaar opleveren.

Door uitlaatlekkages kunnen schadelijke en eventueel dodelijke gassen in het interieur dringen. Als u uitlaatgassen in uw auto ruikt, laat deze dan onmiddellijk nakijken door uw erkende dealer. Rijd niet als u uitlaatgassen ruikt.

Rijden met een katalysator
WAARSCHUWING

Voorkom dat de brandstof opraakt.

Schakel de startmotor niet langdurig achtereen in.

Laat de motor niet met een losgekoppelde bougiekabel draaien.

Sleep of duw de auto niet aan. Gebruik hulpstartkabels. Zie Het voertuig starten met hulpstartkabels.

Zet het contact tijdens het rijden niet af.

  READ NEXT:

   Tanken

  WAARSCHUWING Tank de brandstoftank niet te vol. De druk in een overvolle tank kan lekkage veroorzaken en leiden tot het naar buiten spuiten van brandstof en brand. Probeer het doploze brandstofsysteem niet open te wrikken of ope

   Brandstofverbruik

  We leiden de cijfers over CO2-waarden en brandstofverbruik af van laboratoriumtests volgens Richtlijn (EG) 715/2007 of CR (EG) 692-20058 en aanvullingen daarop Deze gegevens zijn bedoeld voor het vergelijken van merken en modellen.Ze

   Versnellingsbak

  Handgeschakelde versnellingsbak Handgeschakelde transmissie met 5 versnellingen Koppeling gebruiken N.B.: Wanneer het koppelingspedaal niet volledig wordt ingetrapt, kan dit ervoor zorgen dat schakelen meer moeite kost, dat transm

  SEE MORE:

   Controleren en bijvullen

  Afb. 142 Koelvloeistofexpansiereservoir De koelvloeistof onder de volgende omstandigheden controleren en bijvullen. De wagen staat op een horizontale ondergrond. De motor is niet warm (bij een motor die op bedrijfstemperatuur is kan het

   Apparaatbeschrijving - Blues

  Afb. 94 Overzicht apparaat: Blues Draaiknop voor het in- en uitschakelen van het apparaat, instellen van het volume Draaiknop voor oproepen en bevestigingen SD-kaartopening Zwart-wit touchscreen AUX-ingang - Menu Radio - Menu Medi