Compacte stadsauto: Algemene informatie

WAARSCHUWING

Afhankelijk van het type en de omvang van de beschadiging kunnen sommige banden slechts gedeeltelijk of soms geheel niet worden gedicht. Een te lage bandenspanning kan het weggedrag van de auto beïnvloeden, waardoor u de macht over het stuur kunt verliezen.

Gebruik de set niet wanneer de band al beschadigd is door het rijden met een te lage bandenspanning. Dit zou tot controleverlies over de auto en fataal of dodelijk letsel kunnen leiden.

Gebruik de bandenreparatieset niet bij run-flat banden. Dit zou tot controleverlies over de auto kunnen leiden.

Probeer een beschadigde zijkant van de band niet zelf af te dichten. De band kan klappen, wat tot controleverlies over de auto en fataal of dodelijk letsel kan leiden.
Met de set kunnen de meeste gaten in banden met een diameter tot 6mm worden gedicht, zodat u tijdelijk verder kunt rijden.

Let op het volgende bij het gebruik van de set:

 • Rijd voorzichtig en vermijd plotselinge stuur- of rijmanoeuvres, vooral wanneer de auto zwaar beladen is of een aanhanger trekt.
 • De set zorgt voor een tijdelijke reparatie, waardoor u uw reis tot de volgende dealer of bandenspecialist kunt voortzetten of een afstand van maximaal 200km kunt afleggen.
 • Overschrijd een maximum snelheid van 80km/h niet.
 • Houd de set buiten het bereik van kinderen.
 • Gebruik de set bij omgevingstemperaturen tussen -40-70ºC.
De set gebruiken
WAARSCHUWING

Perslucht kan werken als explosief of voortstuwingsmiddel, wat kan leiden tot ernstig letsel.

Laat de set tijdens het gebruik niet onbeheerd achter. Als u deze instructie negeert, kan dat letsel of de dood tot gevolg hebben.

Laat de compressor niet langer dan 10 minuten draaien. Hierdoor kan de compressor defect raken, wat ernstige verwondingen kan veroorzaken.

Gebruik alleen de bandenreparatieset die bij de auto is geleverd. Met een verkeerde set kunt u uw banden wellicht niet oppompen.
 • Parkeer uw wagen zodanig langs de kant van de weg dat u het verkeer niet belemmert en dat u in staat bent de set te gebruiken zonder in gevaar te komen.
 • Trek, zelfs wanneer u op een vlakke ondergrond geparkeerd staat, de handrem aan om te waarborgen dat de auto niet in beweging kan komen.
 • Probeer geen vreemde voorwerpen, zoals spijkers of schroeven, uit de band te verwijderen.
 • Laat de motor draaien terwijl de set wordt gebruikt, maar niet als de auto in een afgesloten of slecht geventileerde ruimte staat (bijvoorbeeld in een gebouw). Zet in dergelijke gevallen de compressor aan zonder de motor te starten.
 • Vervang de fles met het afdichtmiddel door een nieuwe voordat de houdbaarheidsdatum (zie de bovenzijde van de fles) is bereikt.
 • Informeer andere gebruikers van de auto dat de band tijdelijk is gerepareerd met de set. Stel ze op de hoogte van de speciale rijvoorschriften.

  READ NEXT:

   Banden op spanning brengen

  WAARSCHUWINGControleer de bandwang voordat u het afdichtmiddel in de band pompt. Wanneer u scheuren, knobbels of dergelijke ziet, probeer dan niet de band op te pompen. Dit kan tot letsel leiden. Ga niet vlak naast de band staan wanneer

   Verzorging van banden

  N.B.: Voorkom bij het parkeren bij een trottoir dat de bandwang erlangs schuurt. Als u op een helling moet parkeren, doe het dan zo langzaam mogelijk en met de wielen in een rechte hoek ten opzichte van het trottoir.Controleer de loopvlakk

   Risico´s onderweg

  Hoe voorzichtig u ook rijdt, u kunt onderweg altijd een keer een lekke band krijgen. Rijd langzaam naar de dichtstbijzijnde veilige plaats uit het verkeer. Hierdoor kan de lekke band nog meer beschadigd raken, maar uw veiligheid is bel

  SEE MORE:

   Zekeringenoverzicht in het dashboard

  Afb. 168 Zekeringen Airconditioning, diagnoseaansluiting Bediening van de lichtbundelhoogteverstelling, parkeerhulp, instelling van elektrisch verstelbare buitenspiegels, stoelverwarming Geautomatiseerde schakelbak, motorregelsysteem, st

   Hoofdmenu Instellingen

  Afb. 98 Hoofdmenu Instellingen De toets indrukken. Het gewenste menupunt door draaien van de regelaar of door indrukken van de functietoets resp. selecteren. De selectie van het menupunt door indrukken van de regelaar of do